12 °C
Haku

Omaishoidontuki yli 65v

Omaishoito on ikääntyneen henkilön hoidon järjestämistä kotona siten, että hoitajana toimii omainen tai muu hoidettavan läheinen.

Tällä sivulla

Kuvaus

Omaishoidon tukena maksetaan omaishoitajalle hoitopalkkiota, joka on veronalaista tuloa ja jonka suuruus määräytyy hoidon sitovuuden ja vaativuuden mukaan. Omaishoidon tukeen voi sisältyä myös muita palveluja. Omaishoitajalla on oikeus vapaapäiviin, joiden toteuttamisesta sovitaan kunnan ja omaishoitajan kanssa tehtävässä sopimuksessa. Sopimuksen lisäksi omaishoidon toteutuksesta laaditaan hoito- ja palvelusuunnitelma. Omaishoidon tuki myönnetään pääsääntöisesti toistaiseksi.

Ota yhteyttä perusturvatoimistoon tai täytä Posion kunnan internet-sivuilla oleva omaishoidontukihakemus ja toimita se perusturvatoimistoon. sosiaalityöntekijä Jari Posio, jari.posio@posio.fi puh. 040-8012306 toimistosihteeri Mirva Pätsi, mirva.patsi@posio.fi puh. 040-8012374 Hae omaishoidon tukea hakemuslomakkeella. Hakemukseen liität lääkärintodistuksen tai muun vastaavan todistuksen. Omaishoidon tukihakemusta käsiteltäessä tehdään kotikäynti luoksesi.

Kunta voi myöntää omaishoidon tukea, jos: 1.Henkilö alentuneen toimintakyvyn, sairauden, vamman tai muun vastaavanlaisen syyn vuoksi tarvitsee kotioloissa hoitoa tai muuta huolenpitoa 2.Hoidettavan omainen tai muu hoidettavalle läheinen henkilö on valmis vastaamaan hoidosta ja huolenpidosta tarpeellisten palveluiden avulla 3.Hoitajan terveys ja toimintakyky vastaavat omaishoidon asettamia vaatimuksia 4.Omaishoito yhdessä muiden tarvittavien sosiaali- ja terveydenhuollon palveluiden kanssa on hoidettavan hyvin voinnin, terveyden ja turvallisuuden kannalta riittävää 5.Hoidettavan koti on terveydellisiltä ja muilta olosuhteiltaan siellä annettavalle hoidolle sopiva ja 6.Tuen myöntämisen arvioidaan olevan hoidettavan edunmukaista. Hoitopalkkion taso määräytyy hoidon sitovuuden ja vaativuuden mukaan. Omaishoidon tuki on harkinnanvarainen ja määrärahoihin sidottu tuki, johon Posion kunnan perusturvalautakunta osoittaa vuosittain määrärahan.

Palvelusta vastaa

Posion kunta

Viimeksi muokattu 4.1.2021