13 °C
Haku

Palveluseteli ikäihmisten kotipalveluun ja omaishoidon sijaishoitoon

Palvelusetelillä tarkoitetaan kunnan myöntämää sopimusta korvata yksityisen palveluntuottajan antaman palvelun kustannukset määräämään arvoon asti.

Tällä sivulla

Kuvaus

Palvelusetelillä tarkoitetaan kunnan myöntämää sopimusta korvata yksityisen palveluntuottajan antaman palvelun kustannukset kunnan ennalta määräämään arvoon (=palvelusetelin arvo) asti. Kunta päättää palvelusetelillä hankittavista palveluista, palveluntuottajien hyväksymiskriteereistä ja palvelusetelin arvosta. Palvelusetelin käyttäjällä on muista järjestämistavoista poiketen oikeus valita haluamansa kunnan hyväksymä palveluntuottaja. Posion kunnalla palveluseteli on käytössä seuraavissa sosiaalihuollon palveluissa: Kotihoito Omaishoidon lakisääteiset vapaat Kun asiakkaalle on myönnetty palveluseteli, asiakas valitsee itse haluamansa palveluntuottajan kunnan hyväksymistä palveluseteliyrittäjistä. Asiakas tekee valitsemansa palveluntuottajan kanssa sopimuksen, jossa sovitaan mm. tuotettavan palvelun sisällöstä, ajankohdasta, hinnasta ja mahdollisista palvelun keskeytyksistä. Tätä sopimussuhdetta koskevat kuluttajaoikeuden ja sopimusoikeuden säännökset ja oikeusperiaatteet. Asiakas on oikeutettu käyttämään palveluseteliä vain niihin palveluihin, joihin palveluseteli on myönnetty. Palveluntuottaja laskuttaa kuntaa kuukausittain palvelusetelien arvon osalta ja perii asiakkaalta omavastuuosuuden. Omavastuuosuus on palveluntuottajan hinnan ja palvelusetelin arvon välinen erotus. Asiakas voi halutessaan ostaa palveluntuottajalta lisäpalveluita, jotka asiakas maksaa itse. Palvelusetelin arvo on joko tulosidonnainen tai kiinteä riippuen siitä, mistä palvelusta on kysymys. Palvelusetelin arvon määräytymisestä on kerrottu tarkemmin palvelukohtaisissa sääntökirjoissa.

Lisätietoja saat ottamalla yhteyttä puhelimitse : sosiaalityöntekijä Jari Posio palveluohjaaja Hilkka Määttä

Palvelusetelin avulla järjestetyn palvelun aloittaminen edellyttää kunnan työntekijän asiakkaalle tekemää palvelutarpeen arviointia. Palveluseteli voidaan myöntää asiakkaalle, joka täyttää palveluun pääsyn kriteerit. Kunta kuitenkin viime kädessä päättää siitä, kuka on oikeutettu saamaan palvelusetelin.

Palvelusta vastaa

Posion kunta

Viimeksi muokattu 4.1.2021

Palveluseteli

Palveluseteli kotihoito ja omaishoidon sijaishoito

Puhelinnumerot

Puhelin: +358 408012306

Lisätiedot: johtava sosiaalityöntekijä Jari Posio

Maksullisuus: Maksullinen numero


Puhelin: +358 408012305

Lisätiedot: palveluohjaaja Hilkka Määttä

Maksullisuus: Maksullinen numero