Haku

Päivätoiminta vaikeavammaisille ja kehitysvammaisille henkilöille

Vaikeavammaisten päivätoiminta on paljon perushoitoa, ohjausta ja tukea tarvitseville aikuisille kehitysvammaisille suunnattua toimintaa.

Tällä sivulla

Kuvaus

Vammaissosiaalityön palvelujen kautta voivat vaikeavammaiset henkilöt saada päivätoimintaa. Päivätoiminta on tavoitteellista toimintaa, jolla pyritään vahvistamaan niitä taitoja, joita kaikkein vaikeimmin vammaiset henkilöt tarvitsevat selviytyäkseen mahdollisimman omatoimisesti arkielämän toiminnoista. Kehitysvammaisille päivätoimintaa voidaan järjestää erityishuoltolain nojalla, jolloin päivätoiminnassa kulkemiseen tarvittavat matkat ovat kehitysvammaiselle henkilölle maksuttomat. Vaikeavammaisille, muille kun kehitysvammaisille päivätoimintaa saa tarvittaessa vammaispalvelulain nojalla.

Ota yhteyttä Posion kunnan sosiaalipalveluihin.

Palvelu on maksuton.

Palvelusta vastaa

Coronaria Oy

Viimeksi muokattu 4.1.2021

Vammaispalvelu palveluesimies

Vammaispalvelut

Puhelinnumerot

Puhelin: +358 408307603

Maksullisuus: Maksullinen numero