11 °C
Haku

Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksut

Valtioneuvosto vahvistaa vuosittain sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksut.

Tällä sivulla

Kuvaus

Kunnallisten sosiaali- ja terveyspalvelujen enimmäismaksut määritellään laissa ja asetuksessa sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista. Kunta voi päättää ottaa käyttöön niitä pienemmät maksut tai antaa palvelun maksutta. Kunta ei saa periä palveluista niiden tuotantokustannuksia suurempaa maksua. Julkisten terveyspalveluiden maksuilla on kalenterivuosittainen maksukatto. Sen täyttymisen jälkeen asiakasmaksuja ei enää peritä maksukaton piiriin kuuluvista palveluista lukuun ottamatta lyhytaikaisen laitoshoidon ns. ylläpitomaksua.

Kun teille tai läheisellänne on myönnetty asumis-, kotihoidon- tai laitoshoidon palveluita, pyydetään teitä tai läheistänne toimittamaan selvitys tuloista. Tuloihin perustuvista asiakasmaksuista tekee hyvinvointipalvelujen toimistosihteeri viranhaltijanpäätöksen, jonka hän toimittaa teille tai läheisellenne. Jos olette tyytymätön maksun määräytymiseen, voitte hakea maksuun oikaisua palvelusta vastaavalta toimielimeltä. Ohjeet maksupäätöksen oikaisemisesta antaa maksupäätöksen tekijä päätöksen yhteydessä. Kunnan on alennettava tai jätettävä perimättä sosiaalihuollon maksu ja maksukyvyn mukaan määräytyvä terveydenhuollon maksu, jos periminen vaarantaa asiakkaan tai hänen perheensä toimeentulon tai lakisääteisestä elatusvelvollisuudesta huolehtimisen. Voit saada sosiaali- ja terveyspalveluiden maksuihin myös toimeentulotukea. Maksun alentaminen tai perimättä jättäminen ovat kuitenkin ensisijaisia toimeentulotuen myöntämiseen nähden. Jos sosiaali- ja terveyspalveluiden asiakasmaksu jää teillä maksamatta, siitä voidaan periä viivästyskorkoa ja se voidaan ulosottaa ilman oikeuden päätöstä.

Palvelu on maksuton.

Palvelujen käyttäjät

Palvelusta vastaa

Posion kunta

Viimeksi muokattu 4.1.2021