9 °C
Haku

Täydentävä ja ehkäisevä toimeentulotuki

Täydentävän ja ennaltaehkäisevän toimeentulotuen tavoitteena on edistää asiakkaan omatoimista suoriutumista ja ehkäistä syrjäytymistä.

Tällä sivulla

Kuvaus

Täydentävän ja ennaltaehkäisevän toimeentulotuen tavoitteena on edistää asiakkaan omatoimista suoriutumista ja ehkäistä syrjäytymistä. Täydentävään toimeentulotukeen sisältyvät erityismenot, joita ovat: - erityisistä tarpeista tai olosuhteista johtuvat ylimääräiset asumismenot - erityisistä tarpeista tai olosuhteista aiheutuvat menot (esim. pitkäaikaisesta toimeentulotuen saamisesta ja pitkäaikaisesta tai vaikeasta sairaudesta aiheutuvat menot sekä lasten harrastusmenot). Ehkäisevää toimeentulotukea voi saada elämäntilanteen kohentamiseen välttämättömiksi katsottavista syistä. Tuen tarkoituksena on edistää henkilön ja perheen sosiaalista turvallisuutta, omatoimista suoriutumista ja ehkäistä syrjäytymistä sekä pitkäaikaista riippuvuutta toimeentulotuesta. Ehkäisevä toimeentulotuki on kertaluonteista ja tilapäistä.

Hae ensin perustoimeentulotuki Kelasta. Ohjeet perustoimeentulotuen hakemiseen löytyvät Kelan verkkosivuilta. Kun olet saanut päätöksen perustoimeentulotuesta, voit jättää täydentävän tai ehkäisevän toimeentulotuen hakemuksen liitteineen perusturvatoimistoon. Hakemuslomakkeen saat perusturvatoimistosta tai voit tulostaa lomakkeen kunnan internetsivulta. Voit myös pyytää Kelaa siirtämään hakemuksesi sähköisesti liitteineen kuntaan. Hakemuksesta tulee ilmetä mitkä ovat ne menot, joihin täydentävää tai ehkäisevää toimeentulotukea haetaan. Kunnan työntekijä voi tarvittaessa pyytää sinulta lisäselvitystä hakemuksesi käsittelemiseksi.

Palvelu on maksuton.

Täydentävää ja ehkäisevää toimeentulotukea voit hakea silloin, kun sinulla on erityisiä menoja, jotka eivät kuulu Kelan maksaman perustoimeentulotuen piiriin. Jotta voit hakea täydentävää tai ehkäisevää toimeentulotukea, sinulla on ensin oltava Kelan päätös perustoimeentulotuesta. Palvelu on maksuton.

Palvelusta vastaa

Posion kunta

Viimeksi muokattu 4.1.2021

Toimeentulotuki

Täydentävä ja ehkäisevä toimeentulotuki, ohjaus ja neuvonta

Puhelinnumerot

Puhelin: +358 408012306

Lisätiedot: johtava sosiaalityöntekijä Jari Posio

Maksullisuus: Maksullinen numero


Puhelin: +358 408012311

Lisätiedot: sosiaalityöntekijä Mirva Martin, lapsiperhesosiaalityö, lastenvalvoja

Maksullisuus: Maksullinen numero


Puhelin: +358 408012374

Lisätiedot: toimistosihteeri Mirva Pätsi

Maksullisuus: Maksullinen numero