11 °C
Haku

Erityishuolto-ohjelma kehitysvammaisille henkilöille

Erityishuoltoa järjestetään kehitysvammaisille turvaamaan tarvittava huolenpito, päivittäisistä toimista suoriutuminen ja yhteiskuntaan osallistuminen

Tällä sivulla

Kuvaus

Kehitysvammaisten erityishuollosta annetun lain mukaan erityishuoltoa annetaan henkilölle, jonka kehitys tai henkinen toiminta on estynyt tai häiriintynyt synnynnäisen tai kehitysiässä saadun sairauden, vian tai vamman vuoksi ja joka ei muun lain nojalla voi saada tarvitsemia palveluksia. Vammaispalvelulaki on ensisijainen kehitysvammalakiin nähden. Jos asiakas tarvitsee kehitysvammahuollon palveluja, hänelle laaditaan erityishuolto-ohjelma sekä tarvittaessa lisäksi palvelusuunnitelma. Erityishuolto-ohjelmaa tarkistetaan tarvittaessa ja se laaditaan yhteistyössä asianomaisen henkilön itsensä ja hänen laillisen edustajansa kanssa. Erityishuolto-ohjelman laatii kunnassa kehitysvammahuollon sosiaalityöntekijä tai Kolpeneen erityishuollon johtoryhmä niille asiakkaille, jotka tarvitsevat Kolpeneen erityishuollon palveluja. Kehitysvammahuollon sosiaalityöntekijä arvioi yhteistyössä asiakkaan, terveydenhuollon, kehitysvammapoliklinikan tai muun mahdollisen lähettävän tahon kanssa asiakkaan tilannetta ja palvelutarvetta. Asiakas antaa perustiedot terveydentilastaan, tehdyistä tutkimuksista ja mahdollisista muiden tahojen antamista palvelusuosituksista.

Ota yhteyttä kehitysvammahuollon sosiaalityöntekijä p. 040 8012 377

Palvelu on maksuton.

Palvelu myönnetään kehitysvammaisten erityishuollosta annetun lain nojalla henkilölle, jonka kehitys tai henkinen toiminta on estynyt tai häiriintynyt synnynnäisen tai kehitysiässä saadun sairauden, vian tai vamman vuoksi ja joka ei muun lain nojalla voi saada tarvitsemia palveluja. Vammaispalvelulaki on ensisijainen kehitysvammalakiin nähden.

Palvelusta vastaa

Posion kunta

Viimeksi muokattu 4.1.2021

Kehitysvammahuollon sosiaalityöntekijä

Kehitysvammahuollon sosiaalityöntekijä laatii erityishuolto-ohjelman yhteistyössä asiakkaan ja hänen laillisen edustajansa kanssa

Puhelinnumerot

Puhelin: +358 408012306

Maksullisuus: Maksullinen numero

Aukiolotiedot

Puhelinaika 10.00-11.00