5 °C
Haku

Henkilökohtainen apu vaikeavammaisille

Henkilökohtaista apua järjestetään vaikeavammaiselle, joka sairauden johdosta tarvitsee toistuvasti toisen henkilön apua selviytyäkseen toimistaan.

Tällä sivulla

Kuvaus

Henkilökohtaista apua myönnetään vammaispalvelulain nojalla sellaisille vaikeavammaisille henkilöille, jotka tarvitsevat pitkäaikaisen tai etenevän vamman tai sairauden johdosta välttämättä ja toistuvasti toisen henkilön apua suoriutuakseen tavanomaisista elämäntoiminnoista. Henkilökohtainen apu on toisen henkilön antamaa apua kotona ja kodin ulkopuolella, työssä ja opiskelussa, harrastuksissa, yhteiskunnallisessa osallistumisessa ja sosiaalisessa vuorovaikutuksessa.

Ota yhteyttä Posion kunnan sosiaalipalveluihin.

Palvelu on maksuton.

Henkilökohtaista apua järjestettäessä vaikeavammaisena pidetään henkilöä, joka tarvitsee pitkäaikaisen tai etenevän vamman tai sairauden johdosta välttämättä ja toistuvasti toisen henkilön apua suoriutuakseen päivittäisissä toimissa, työssä ja opiskelussa, harrastuksissa, yhteiskunnallisessa osallistumisessa tai sosiaalisen vuorovaikutuksen ylläpitämisessä, eikä avun tarve johdu pääasiassa ikääntymiseen liittyvistä sairauksista ja toimintarajoitteista.

Palvelusta vastaa

Coronaria Oy

Viimeksi muokattu 4.1.2021