2 °C
Haku

Kehitysvammaisten henkilöiden asumispalvelu

Kehitysvammaisille henkilöille järjestetään asumispalveluja asiakkaan palvelutarpeen mukaisesti.

Tällä sivulla

Kuvaus

Kehitysvammaisten asumispalvelut järjestetään erityisryhmien asumispalveluijen kautta. Palvelua järjestetään sekä kehitysvammaisten erityishuoltolain että vammaispalvelulain nojalla. Kehitysvammaisten asumispalvelumuotoja on eri sisältöisiä, riippuen asiakkaiden tuen tarpeesta. Tuettu asuminen: Tuetussa asumisessa asuva henkilö saa palvelutarpeen arvioinnin mukaista tukea ja ohjausta kyetäkseen asumaan itsenäisesti omassa kodissa. Tukea ja ohjausta voidaan järjestää päiväsaikaan tarpeen mukaan. Tuettua asumista järjestetään henkilöille, jotka tarvitsevat tukea itsenäiseen asumiseen tai itsenäisempään asumiseen siirtymisessä. Tuetulla asumisella tarkoitetaan asumisen tukemista ohjauksella ja muilla sosiaalipalveluilla. Henkilö asuu omassa kodissaan (vuokra-, omistus- tai muussa vastaavassa asunnossa). Palveluasuminen: Kehitysvammaisten palveluasumista järjestetään henkilöille, joilla avun, tuen ja ohjauksen tarve on päivittäistä sijoittuen kuitenkin pääsääntöisesti päivä- ja ilta-aikoihin sekä viikonloppuihin. Palveluasuminen järjestetään ryhmämuotoisesti tai asuntoryhmissä, joissa henkilökunta on paikalla aamusta iltaan. Palveluasumisessa vastataan tarvittaessa tilapäisesti yöaikaan ilmenevään avuntarpeeseen. Ympärivuorokautinen palveluasuminen Ympärivuorokautista palveluasumista järjestetään sellaisille kehitysvammaiselle henkilöille, jotka tarvitsevat runsaasti apua, huolenpitoa, ohjausta ja tukea päivittäisessä elämässä sekä päivittäisissä toiminnoissaan kaikkina vuorokauden aikoina. Ympärivuorokautinen kehitysvammaisten palveluasuminen järjestetään aina ryhmämuotoisena tai asuntoryhmissä. Kehitysvammaisten asumispalveluissa asiakkaat ovat aina vuokrasuhteessa asunnon/tilojen haltijaan sekä vastaavat itse asunnon kalustamisesta.

Ota yhteyttä Posion kunnan sosiaalipalveluihin.

Palvelu on maksuton.

Kehitysvammaisten asumispalveluja järjestetään sellaisille henkilöille, joiden kehitys tai henkinen toiminta on estynyt tai häiriintynyt synnynnäisen tai kehitysiässä saadun sairauden tai vamman vuoksi. Palveluja voidaan järjestää kehitysvammaisten erityishuoltolain tai vammaispalvelulain nojalla. Palvelu on asiakkaalle maksutonta. Asiakas maksaa itse vuokran, sekä muut asumiseen ja elämiseen liittyvät kulut

Palvelusta vastaa

Coronaria Oy

Viimeksi muokattu 4.1.2021