12 °C
Haku

Omaishoidontuki alle 65 v.

Omaishoito on vammaisen tai sairaan henkilön hoidon ja huolenpidon järjestämistä kotona siten, että hoitajana toimii omainen tai muu läheinen

Tällä sivulla

Kuvaus

Omaishoidolla tarkoitetaan vammaisen tai sairaan henkilön hoidon järjestämistä kotona siten, että hoitajana toimii omainen tai muu hoidettavan läheinen. Omaishoidon tukena maksetaan omaishoitajalle hoitopalkkiota, joka on veronalaista tuloa ja jonka suuruus määräytyy hoidon sitovuuden ja vaativuuden mukaan. Omaishoidon tukeen voi sisältyä myös muita palveluja. Omaishoitajalla on oikeus vapaapäiviin, joiden toteuttamisesta sovitaan kunnan ja omaishoitajan kanssa tehtävässä sopimuksessa. Sopimuksen lisäksi omaishoidon toteutuksesta laaditaan hoito- ja palvelusuunnitelma.

Voit hakea omaishoidontukea kirjallisella hakemuslomakkeella perusturvatoimistosta. Hakemuslomakkeita saat perusturvatoimistosta sekä lomake on tulostettavissa myös kunnan internetsivuilta. Liitä hakemukseen lääkärintodistus tai muu vastaava todistus. Omaishoidon tukihakemusta käsiteltäessä tehdään kotikäynti luoksesi palvelutarpeen arvioimiseksi.

Palvelu on maksuton.

Kunta voi myöntää omaishoidon tukea, jos: 1.Henkilö alentuneen toimintakyvyn, sairauden, vamman tai muun vastaavanlaisen syyn vuoksi tarvitsee kotioloissa hoitoa tai muuta huolenpitoa 2.Hoidettavan omainen tai muu hoidettavalle läheinen henkilö on valmis vastaamaan hoidosta ja huolenpidosta tarpeellisten palveluiden avulla 3.Hoitajan terveys ja toimintakyky vastaavat omaishoidon asettamia vaatimuksia 4.Omaishoito yhdessä muiden tarvittavien sosiaali- ja terveydenhuollon palveluiden kanssa on hoidettavan hyvin voinnin, terveyden ja turvallisuuden kannalta riittävää 5.Hoidettavan koti on terveydellisiltä ja muilta olosuhteiltaan siellä annettavalle hoidolle sopiva ja 6.Tuen myöntämisen arvioidaan olevan hoidettavan edunmukaista. Hoitopalkkion taso määräytyy hoidon sitovuuden ja vaativuuden mukaan. Omaishoidon tuki on harkinnanvarainen ja määrärahoihin sidottu tuki, johon Posion kunnan perusturvalautakunta osoittaa vuosittain määrärahan.

Palvelusta vastaa

Posion kunta

Viimeksi muokattu 4.1.2021