Haku

Palveluasuminen vaikeavammaisille

Palveluasumista järjestetään vaikeavammaisille henkilöille, jotka tarvitsevat asumisensa yhteydessä hoivaa ja huolenpitoa ympärivuorokauden.

Tällä sivulla

Kuvaus

Vammaispalvelut järjestävät palveluasumista henkilöille, jotka vammansa tai sairautensa johdosta tarvitsevat toisen henkilön apua asumiseen liittyvissä toiminnoissa. Samoin apua saa liikkumisessa, pukeutumisessa, henkilökohtaisessa hygieniassa, ruokataloudessa ja asunnon siivouksessa. Vaikeavammaisen palveluasumista järjestetään silloin, kun henkilön avun tarve päivittäisissä toiminnoissa suoriutumisessa on erityisen runsasta ja jatkuvaluonteista sekä vuorokauden eri aikoihin sijoittuvaa.

Ota yhteyttä palveluista vastaavaan palveluun.

Palvelu on maksuton.

Vammaispalvelulain mukainen palveluasumisen palvelu on asiakkaalle maksuton. Asiakas maksaa asumiseen ja elämiseen liittyvät tavanomaiset kustannukset, kuten vuokra ja ateriakustannukset.

Palvelusta vastaa

Coronaria Oy

Viimeksi muokattu 4.1.2021