-4 °C
Haku

Vastaa kyselyyn alueen työvoimatarpeesta

Kuusamo, Taivalkoski ja Posio houkuttelevat yhdessä alueelle työvoimaa.

Kuusamossa, Taivalkoskella ja Posiolla on yhteinen haaste liittyen työvoiman saatavuuteen ja potentiaalisten muuttajien tavoittamiseen. Alueella on olemassa paljon vetovoimatekijöitä, ja kaikilla kunnilla omat erityispiirteensä uusien asukkaiden houkuttelemiseksi. Myös pitovoimaa löytyy kaikista kunnista, on tärkeää, että nykyiset asukkaat viihtyvät alueella hyvin.

Posio on mukana Mahdollisuuksien Pohjoinen – JobBoost Koillis-Suomi –hankkeessa, jonka yhtenä tavoitteena on rekrytointi- ja asettautumispalvelujen kehittäminen muun muassa lisäämällä Kuusamo-Taivalkoski-Posio alueen tunnettuutta.

Hankkeessa työstetään NTRNZ Media Oy:n ja yhteistyöverkoston kanssa yhtenäisen työssäkäyntialueen konseptia, jonka avulla vahvistetaan mielikuvaa alueesta ja sen tarjoamista mahdollisuuksista. Konseptoinnissa syntyy ydinviesti, jolla aluetta pystytään markkinoimaan yhtenäisesti. Kaikessa työskentelyssä huomioidaan kuntien olemassa olevat strategiat ja visuaaliset ohjeet. Myöhemmin on tulossa vielä yhteiset verkkosivut ja markkinointikampanjoita.

Huhti-toukokuun aikana tehdään muutama lyhyt kysely konseptoinnin taustoitusta varten. Ensimmäinen kysely on nyt julkaistu ja vastausaikaa on 7.4. saakka, vastaa kyselyyn täällä.

Viimeksi muokattu 6.4.2021