Olet täällä

Forest In

italappi.jpg

Forest in - Palvelutarve ja -resurssit Itä-Lapin metsäteollisuusinvestoinneissa -hankkeen (A73984) tavoitteena on tukea itälappilaisten ja lappilaisten pk-yritysten osallistumista biotuotantolaitoksen rakentamiseen ja toiminnan käynnistämiseen Kemijärvelle.

Hanke kartoittaa ja kokoaa alueen ja maakunnan yritysten palvelupotentiaalit, -laatu, -referenssit, -kyky ja -halu Boreal Biorefin biotuotantolaitoksen rakennusvaiheen ja toiminnan aikaiseen toteuttamiseen. Hankkeessa tuotetaan täsmällistä informaatiota palveluista ja tarpeista (yritykset, julkiset, yhteisöt) ja yleisinformaatio valmistautumishankkeen internetsivuille, tuetaan ajantasaisella ja ennakoivalla tiedolla yrityksiä, yksityisiä ja julkisia palvelutuottajia sekä tuetaan yritysryhmien muodostumista ja verkostoitumista.

Valmistautumishanketta hallinnoi Itä-Lapin kuntayhtymä, johon kuuluvat jäseninä Kemijärvi, Pelkosenniemi, Posio, Salla ja Savukoski.
Hanke tekee tiivistä yhteistyötä Kemijärven elinkeinopalveluiden kanssa.

Hankeaika: 1.4.2018 – 31.5.2020

Kokonaisbudjetti: 328 378,00€ 

Lapin liiton EAKR/Kestävää kasvua ja työtä -rakennerahasto: 70%

Itä-Lapin kunnat: 30%

Lisätietoja antaa