Haku

Saavutettavuusseloste

Saavutettavuus

Laki digitaalisten palvelujen tarjoamisesta velvoittaa julkista sektoria noudattamaan Euroopan Unionin saavutettavuusdirektiivin vaatimuksia. WCAG (Web Content Accessibility Guidelines) on kansainvälinen ohjeistus verkkosisältöjen saavutettavuudesta. Lain mukaan verkkosivustojen ja sovellusten on täytettävä WCAG 2.1 -ohjeistuksen A- ja AA-tason kriteerit.

Saavutettavat digitaaliset palvelut ovat helppokäyttöisiä kaikille käyttäjille. Kun saavutettavuus on huomioitu, mahdollisimman monet ihmiset voivat käyttää digitaalisia palveluita itsenäisesti.

Nykyinen tila

Osittain ohjeidenmukainen: osa sisällöstä ei vielä noudata saavutettavuusstandardia. Käyttäjät saattavat kohdata nykyisellä sivustolla saavutettavuuteen liittyviä ongelmia, sillä sivuille ei ole tehty laajaa saavutettavuuspäivitystä, sillä nämä tullaan korjaamaan osa sivujen uudistumisen yhteydessä ja sen jälkeen. Sivuston toimittaja on sitoutunut toimittamaan saavutettavat verkkosivut. Osa lomakkeista ja dokumenteista ei täytä vielä toistaiseksi saavutettavuusvaatimuksia. Tilanne korjataan vuoden 2021 aikana portaittain. Jos huomaat sivustolla ongelman, voit ottaa meihin yhteyttä.

Tämä saavutettavuusseloste koskee palvelua posio.fi ja on päivitetty 18. tammikuuta 2021.

Posion kunnan tavoite

Posion kunnan tavoitteena on pyrkiä digitaalisten palveluiden saavutettavuudessa vähintään WCAG-ohjeistuksen mukaiseen AA- tai sitä parempaan tasoon vuoden 31.1.2021 mennessä verkkosivuston kokonaisvaltaisen uudistumisen myötä.

Toimet saavutettavuuden tukemiseksi

Posion kunta varmistaa saavutettavuuden seuraavilla toimenpiteillä:

– Verkkosivut on uudistettu 01/2021, jonka yhteydessä sivut tehtiin vastaamaan saavutettavuusvaatimuksia.

– Verkkosivuille sisältöä päivittävät ovat käyneet saavutettavuuskoulutuksen.

– Lomakkeet ja tiedostot tullaan käymään läpi portaittain. Lomakkeet muuttuvat saavutettavaksi sähköisten palvelujen käyttöönoton myötä. Saavutettavuuden puutteista ilmoittaminen

Jos huomaat sivustolla korjattavia saavutettavuusongelmia, anna ensin palautetta meille.

mailto: info(at)posio.fi

Ei-saavutettavia sisältöjä voi pyytää saavutettavassa muodossa.

Vastauksessa voi mennä 14 päivää. Jos et ole tyytyväinen saamaasi vastaukseen tai et saa vastausta lainkaan kahden viikon aikana, voit tehdä ilmoituksen Etelä-Suomen aluehallintovirastoon.

Valvontaviranomaisen yhteystiedot

Etelä-Suomen aluehallintovirasto
Saavutettavuuden valvonnan yksikkö
www.saavutettavuusvaatimukset.fi
saavutettavuus(at)avi.fi
puhelinnumero vaihde 0295 016 000

Viimeksi muokattu 19.1.2021