Haku

Tietoturva ja tietosuoja

Posion kunnassa sovelletaan EU:n yleistä tietosuoja-asetusta (2016/679) ja sitä täydentävää kansallista tietosuojalakia (1050/2018).

Tietosuoja-asetuksen tavoitteena on lisätä henkilötietojen käsittelyn läpinäkyvyyttä ja vahvistaa rekisteröityjen oikeuksia valvoa omien henkilötietojensa käsittelyä. Henkilötiedolla tarkoitetaan esimerkiksi henkilön nimeä, henkilötunnusta tai yhteystietoa ja henkilötietojen käsittelyllä esimerkiksi henkilötietojen keräämistä, muokkaamista tai tietojen luovuttamista. Henkilötietoja käsitellään Posion kunnassa pääasiassa lakisääteisten velvoitteiden noudattamiseksi, yleistä etua koskevan tehtävän suorittamiseksi tai julkisen vallan käyttämiseksi. Jos henkilötietojen käsittelyn perusteena on rekisteröidyn antama suostumus, voi rekisteröity olla tarvittaessa yhteydessä rekisterinpitäjänä toimivaan Posion kuntaan suostumuksen peruuttamiseksi.

Viimeksi muokattu 20.5.2022