Haku

Asiakirjajulkisuuskuvaus

Tiedonhallintalain (906/2019) 28 pykälän mukaisesti on ylläpidettävä kuvausta hallinnoimistaan tietovarannoista, asiarekisteristä ja asiakirjoista. Kuvaus tehdään asiakirjajulkisuuden toteuttamiseksi ja kuvauksesta käytetään nimitystä asiakirjajulkisuuskuvaus.

Asiakirjajulkisuuskuvauksen avulla kerrotaan mitä tietoja asioiden käsittelyssä ja kunnan palveluja käytettäessä kerätään kuntalaisista, palvelujen käyttäjistä ja henkilöstöstä. Asiakirjajulkisuuskuvauksen tarkoitus on palvella kuntalaisia helpottamalla asiakirja- ja tietopyyntöjen tekemistä.

Julkisuuslain mukaan tietopyynnöt tulee yksilöidä siten että kunta voi selvittää mitä asiakirjaa pyyntö koskee (Julkisuuslain 621/1999, 13 pykälä). Kunnan velvollisuus on avustaa tiedon pyytäjää asiakirjan yksilöinnissä. Mahdollisuus saada tieto siitä, mitä tietoaineistoja kunnalla on, palvelee hallinnon avoimuutta.

Asiakirjajulkisuuskuvaus sisältää myös ohjeet siitä, miten tietoja voidaan pyytää.

Lisätietoja saat Posion kunnan kirjaamosta:

Posion kunnan kirjaamo, Kirkkotie 1, 97900 Posio
kirjaamo@posio.fi
puh. 040 8012 203 tai 040 8012 374.

Viimeksi muokattu 20.5.2022