Olet täällä

Lastenneuvola

Lastenneuvola

Lastenneuvolan tavoitteena on turvata lapsen terve kasvu ja kehitys sekä edistää koko perheen hyvinvointia. Perheitä tuetaan omaksumaan terveitä elintapoja, löytämään keinoja ratkaista ongelmia ja luottamaan omiin kykyihinsä vanhempina.

Tavoitteena on myös vahvistaa vanhempien voimavaroja lasten kasvatuksessa ja huolenpidossa sekä itsensä ja parisuhteensa hoitamisessa.

Neuvolalääkärille ajanvaraus terveydenhoitajan kautta.

Puheterapeutille saa tarvittaessa lähetteen terveydenhoitajalta ja puheterapeutti kutsuu itse vastaanotolle.

Alle kouluikäisten lasten terveystarkastuksista kolme on laajaa terveystarkastusta, jossa arvioidaan lapsen kehityksen, terveydentilan ja hyvinvoinnin lisäksi koko perheen hyvinvointia ja vanhempien tuen tarpeita. Tarkastukseen kutsutaan aina molemmat vanhemmat.