Olet täällä

Lastensuojelu

Kuka tahansa, joka huomaa lapsen tai nuoren tarvitsevan apua, voi ottaa yhteyttä lastensuojeluun. Lapsi tai nuori itse, vanhemmat, sukulaiset ja naapurit voivat hakea apua lastensuojelusta. Yksityisen henkilön yhteydenotto voi tapahtua myös nimettömänä.

Palvelut

Jokaisella lapsella on oikeus turvalliseen kasvuympäristöön, tasapainoiseen kehitykseen sekä erityiseen suojeluun.

Lapsi- ja perhekohtaisen lastensuojelun tehtävänä on edistää lapsen suotuisaa kehitystä ja hyvinvointia. Ensisijaisesti lastensuojelutyössä tuetaan lapsen vanhempia lapsen kasvatuksessa ja huolenpidossa. Lastensuojelu pyrkii ehkäisemään lapsen ja perheen ongelmia sekä puuttumaan riittävän varhain havaittuihin ongelmiin. Lapsi- ja perhekohtaista lastensuojelua ovat lastensuojelutarpeen selvitys, avohuollon tukitoimet, lapsen kiireellinen sijoitus, huostaanotto ja siihen liittyvä sijaishuolto sekä jälkihuolto.

Kuka tahansa, joka huomaa lapsen tai nuoren tarvitsevan apua, voi ottaa yhteyttä lastensuojeluun.
Lapsi tai nuori itse, vanhemmat, sukulaiset ja naapurit voivat hakea apua lastensuojelusta. Yksityisen henkilön yhteydenotto voi tapahtua myös nimettömänä. Lastensuojelulain 25 § velvoittaa eri viranomaisia tekemään lastensuojeluilmoituksen, jos he tehtävässään ovat saaneet tietää lapsesta, jonka hoidon ja huolenpidon tarve, kehitystä vaarantavat olosuhteet ja lapsen oma käyttäytyminen edellyttää lastensuojelutarpeen selvittämistä. Lastensuojeluilmoitus tehdään kunnan lastensuojelun työntekijöille virka-aikana tai ottamalla yhteyttä sosiaalipäivystykseen.

 

 

Palvelusta vastaa

Johtava sosiaalityöntekijä
Puhelinnumero(t): 
Matkapuhelin
040 8012 377
Puhelinaika ma - pe klo 10 - 11. Muuna toimistoaikana soittopyyntö toimistosihteerin kautta puh. 040 8012 373.
Sähköpostiosoite: 
Perusturvatoimisto
Sosiaalityöntekijä
Puhelinnumero(t): 
Matkapuhelin
040 8012 311
Puhelinaika ma - pe klo 10 - 11. Muuna toimistoaikana soittopyyntö toimistosihteerin kautta puh. 040 8012 373.
Sähköpostiosoite: 
Perusturvatoimisto

Liittyvät palvelut

Sosiaaliasiamies on puolueeton henkilö, joka toimii asiakkaiden edun turvaajana.
Sosiaalipäivystys vastaa kiireelliseen avuntarpeeseen kaikkina vuorokauden aikoina ja viikonpäivinä...