Olet täällä

Vesistöt

Tietoa vesistöistä. Muunmuassa veden korkeudet ja uimavesinäytteet.

Palvelut

Alla olevista linkeistä löydät tietoa vesistöennusteista

Yli-Suolijärven vesistöennusteet

Ala-Suolijärven vesistöennusteet

Uimavesinäytteet

Vuoden 2019 uimavesinäytteet ei ole vielä saatavilla.

Alla vuoden 2018 uimavesinäytteet.

Livojärven ranta, Säikkä 4.8.2018

Livojärven ranta, Säikkä 26.6.2018

Lomakeskus Himmerkin ranta, 18.7.2018

Lapiosalmen erämatkailukeskuksen ranta, 19.7.2018

Koivulahden ranta, 19.7.2018

Webropol kysely Jumiskon voimalaitoksen vaikutusalueen vesistöjen käyttäjille

Jumiskon voimalaitoksen vaikutusalueen vesistöjen säännöstelyn kehittämisselvityksen taustatiedoksi kartoitetaan vesistön käyttäjien näkemyksiä ja kokemuksia alueen vesistöjen käytöstä, veden laadusta, säännöstelystä ja tiedottamisesta. Vesistöjen käyttäjien näkemyksiä ja kokemuksia kartoitetaan webropol kyselyn avulla. Kyselyyn on mahdollista vastata 11.8.2019 asti.

Kyselyyn pääsee seuraavasta linkistä: https://link.webropolsurveys.com/S/F4E6785E5E155EB3

Kyselylinkki löytyy myös internetistä osoitteesta: https://www.ymparisto.fi/fi-FI/Vesi/Vesien_kaytto/Saannostely/Saannostellyt_jarvet_ja_joet/Suolijarvien_saannostely(50811) > Suolijärvien säännöstelyn kehittämisselvitys