Olet täällä

Vesistöt

Tietoa vesistöistä. Muunmuassa veden korkeudet ja uimavesinäytteet.

Palvelut

Alla olevista linkeistä löydät tietoa vesistöennusteista
Yli-Suolijärven vesistöennusteet
Ala-Suolijärven vesistöennusteet

Vuoden 2019 uimavesinäytteet:
Koivulahden uimaranta 23.7.2019
Livojärven uimaranta 23.7.2019
Lomakeskus Himmerkin ranta 23.7.2019

Vuoden 2018 uimavesinäytteet:
Livojärven ranta, Säikkä 4.8.2018
Livojärven ranta, Säikkä 26.6.2018
Lomakeskus Himmerkin ranta, 18.7.2018
Lapiosalmen erämatkailukeskuksen ranta, 19.7.2018
Koivulahden ranta, 19.7.2018

Webropol kysely Jumiskon voimalaitoksen vaikutusalueen vesistöjen käyttäjille

Jumiskon voimalaitoksen vaikutusalueen vesistöjen säännöstelyn kehittämisselvityksen taustatiedoksi kartoitetaan vesistön käyttäjien näkemyksiä ja kokemuksia alueen vesistöjen käytöstä, veden laadusta, säännöstelystä ja tiedottamisesta. Vesistöjen käyttäjien näkemyksiä ja kokemuksia kartoitetaan webropol kyselyn avulla. Kyselyyn on mahdollista vastata 11.8.2019 asti.

Kyselyyn pääsee seuraavasta linkistä: https://link.webropolsurveys.com/S/F4E6785E5E155EB3

Kyselylinkki löytyy myös internetistä osoitteesta: https://www.ymparisto.fi/fi-FI/Vesi/Vesien_kaytto/Saannostely/Saannostellyt_jarvet_ja_joet/Suolijarvien_saannostely(50811) > Suolijärvien säännöstelyn kehittämisselvitys