Olet täällä

Vammaispalvelut

Mielekäs ja muihin kunnan asukkaisiin nähden tasavertainen elämä vammaisille ja kehitysvammaisille kuntalaisille.

Vammaispalvelujen tavoitteena on taata vammaisille kuntalaisille yhdenvertaiset osallistumismahdollisuudet. Vammaispalveluilla pyritään edistämään vammaisen henkilön mahdollisuuksia elää ja toimia muiden kanssa yhdenvertaisina yhteiskunnan jäseninä sekä ehkäistä ja poistaa vammaisuuden aiheuttamia esteitä ja haittoja. Palvelujen järjestämisen periaatteena on yleisten palvelujen ensisijaisuus. Vammaisten ihmisten kohdalla tosiasiallinen yhdenvertaisuus edellyttää usein erityisiä tukitoimia. Vammaispalvelulaki määrittelee ne palvelut ja taloudelliset tukitoimet, joita kunnan sosiaalitoimi järjestää vammaiselle ihmiselle.
 

 

Lisätietoja antaa

Johtava sosiaalityöntekijä
Puhelinnumero(t): 
Matkapuhelin
040 8012 377
Puhelinaika ma - pe klo 10 - 11. Muuna toimistoaikana soittopyyntö toimistosihteerin kautta puh. 040 8012 373.
Sähköpostiosoite: 
Perusturvatoimisto
Sairaanhoitaja
Puhelinnumero(t): 
Matkapuhelin
040 8012 386