Olet täällä

Etsivä nuorisotyö

Etsivä työ on tarkoitettu niille 15-29-vuotiaille nuorille, jotka ovat jäämässä opiskelun ja työelämän ulkopuolelle, tai muuten kaipaavat apua arkeensa. Etsivä nuorisotyöntekijä auttaa nuorta tulevaisuuden suunnittelussa ja arjenhallinnassa sekä ohjaa tarvittavien palveluiden piiriin.

Etsivä työ on nuorelle vapaaehtoista, maksutonta ja luottamuksellista.

 

Palvelut

Loistokultasiipi

Etsivä on helposti tavoitettavissa

Posion etsivä nuorisotyöntekijä on tavoitettavissa toimistolta Kirkkotie 1, 97900 Posio arkipäivisin klo 9-16.  Kun huoli nuoresta herää, yhteyttä voi ottaa nuoren itsensä lisäksi vanhemmat, kaverit, opettaja, sosiaalityöntekijä tai vaikka huolestunut naapuri.

Etsivän nuorisotyöntekijän tavoitat:

Tietoa myös LaNutin sivuilta: Lanuti.fi
LaNutista löydät ajankohtaista asiaa ja infoa moneen lähtöön. LaNuti palvelee nuoria, entisiä nuoria ja nuorten kanssa työskenteleviä. Kaikkia lappilaisia koskevat asiat löydät etusivulta ja kuntakohtaiset asiat kuntien omilta sivuilta.

Yhteistyökumppanit voivat ilmoittaa nuoren hänen suostumuksellaan etsivälle nuorisotyöntekijälle erillisellä lomakkeella.

Etsivä nuorisotyö ja siihen liittyvä tietojen luovuttaminen edellyttää lähtökohtaisesti nuoren suostumusta.

Salassapitosäännösten estämättä nuoren yhteystiedot tulee kuitenkin luovuttaa, jos kyseessä on NUORI, JOKA ALLE 25-VUOTIAANA KESKEYTTÄÄ AMMATILLISEN- TAI LUKIOKOULUTUKSEN. (Nuorisolaki 27.1.2006/72 7c§)

TÄSTÄ LINKISTÄ VOIT TÄYTTÄÄ ILMOITUSLOMAKKEEN

Voit ottaa yhteyttä Etsivään työhön myös sähköpostilla.

Nuorisolaki ja tietojenluovutus

Sen lisäksi, että kuka tahansa voi olla yhteydessä etsivään työhön, nuorisolaki velvoittaa joitakin tahoja tekemään ilmoituksen nuoresta etsivään nuorisotyöhön. Nuorisolaki velvoittaa toisen asteen oppilaitoksia ja puolustusvoimia luovuttamaan nuoren yhteystiedot etsivälle nuorisotyölle. Laki koskee alle 25-vuotiaita nuoria, jotka keskeyttävät ammatillisen koulutuksen, lukion tai asepalveluksen. Tiedot voi jättää luovuttamatta, mikäli lähettävä taho ei koe, että nuori on tuen tarpeessa. (Nuorisolaki 27.1.2006/72).

Palvelusta vastaa

Liittyvät palvelut

Nuorisotyön tehtävänä on parantaa nuorten elinoloja ja estää syrjäytymistä, sekä tarjota mahdollisuuksia monipuolisille harrastuksille. Posion kunnan...

Aiheeseen liittyvät asiasanat