Olet täällä

Soukkavaaran teollisuusalue - tilaa uusille yrityksille Posiolla

Tarjoamme Yrityksille:

- Erinomaiset tilamahdollisuudet

- Edulliset tilakustannukset

- Suomen parhaat investointi- ja kehittämistuet (Tukialue I)

- Räätälöidyt elinkeinopalvelut yritystoiminnan kaikkiin vaiheisiin

Palvelut

dji_0023.jpg

8 500 neliömetriä tuotantotilaa on juuri vapautunut uuteen käyttöön. Tilat ovat hyvin varustellut, suoraan otettavissa käyttöön ja joustavasti muunneltavissa. Kustannukset ovat erittäin edulliset.

 

Tarjoamme Yrityksille:

 • Erinomaiset tilamahdollisuudet
 • Edulliset tilakustannukset
 • Suomen parhaat investointi- ja kehittämistuet
 • Työvoimaa, rekrytointi- ja jatkokoulutuspalvelut
 • Räätälöidyt elinkeinopalvelut yritystoiminnan kaikkiin vaiheisiin

Tarjoamme Ihmisille:

 • Lapin kauneimman luonnon
 • Pohjois-Suomen eniten järviä
 • Tilaa, rauhaa ja väljyyttä asumiseen ja olemiseen
 • Erinomaiset harrastusmahdollisuudet ulkoilmassa

Alue ja palvelut

Soukkavaaran teollisuusalueella on vuosikymmeniä toiminut puunjalostusteollisuutta. Posiolla, Itä-Lapissa ja Koillismaalla metsätalouden arvoverkostoilla on pitkät perinteet. Pohjoisessa hitaasti kasvanutta korkealaatuista raakapuuta on hyvin saatavilla. Lähialueella toimii kaksi merkittävää sahatavarayhtiötä; Pölkky Oy Kuusamossa ja Keitele Group Kemijärvellä. Logistiikkaketjun alkupää on tehokas ja lähellä. Kuusamon puuklusteri ja koko Pohjois-Suomen puunjalostusteollisuus tarjoavat erinomaiset mahdollisuudet kumppanuuksille.

Tarjolla on Suomen parhaat investointi- ja kehittämistuet (Tukialue I). Kunnan elinkeinopalvelut tukevat yrityksiä kaikissa toiminnan vaiheissa. Posion kunnan elinkeinotiimi on pienten kuntien sarjassa poikkeuksellisen vahva. Osaaminen on monipuolista ja laaja-alaista ja verkostot ovat kattavat. Tiimin palvelut räätälöidään kaikkiin tilanteisiin sopiviksi.

Tukialueen I investointi- ja kehittämistuet:

 • Esimerkiksi perustamistuki, max 35 000 €
 • Investointituet koneisiin, laitteisiin, tiloihin, max 35 %
 • Kehittämistuki yrityksen liiketoiminnan kehittämiseen max 50 % (tuotteet,menetelmät, prosessit, osaaminen,kansainvälistyminen, esimerkiksi uusien markkinoiden hakeminen, kv-messut, asiantuntijapalvelut, avainhenkilön palkkaus)
 • Posiolla ja lähialueilla työvoiman saatavuus on hyvä. Työvoima on teolliseen tuotantoon tottunutta ja sitoutunutta. Paluumuuttohalukkuus on erityisesti nuoremmilla ikäluokilla korkea. Lapin te-toimiston työnantajapalvelut tarjoaa rekrytointi- ja työvoimakoulutuspalvelut räätälöidysti ja joustavasti.

Sijainti

Soukkavaaran teollisuusalue sijaitsee kantatien 81 varrella Posion keskustaajamasta kolme kilometriä Kuusamon suuntaan. Valtatie 5 avautuu Kuusamon suunnassa alle 50 km päässä ja Valtatie 4 Rovaniemen suunnassa alle 130 km päässä. Lähimmät rautatieasemat sijaitsevat Kemijärvellä ja Rovaniemellä. Pohjolan parhaat yhteydet Suomesta maailmalle avautuvat Rovaniemen ja Kuusamon lentokentiltä. Perämeren syväsatamat Kemi ja Oulu yhdistävät koko pohjoisen Skandinavian Eurooppaan ja valtamerten yli. Rajanylityspaikat Venäjälle sijaitsevat Kuusamossa ja Sallassa.

Tilat

Alueen rakennuskannan pinta-ala on yhteensä n. 8 500 neliömetriä.

Tuotantorakennuksia on kaksi:

Suuri halli 7 670 m2 (vapaana n. 6 000 m2)

Pieni halli 248 m2 + 250 m2 katos

Lisäksi alueella on kuivaamo 269 m2 ja hakelämpölaitos.

Tuotantotilat on alunperin rakennettu mekaanisen puunjalostusteollisuuden käyttöön, joten ne soveltuvat siihen erinomaisesti. Tilat on varusteltu purupoistojärjestelmällä, sammutusjärjestelmällä ja paineilmajärjestelmällä. Purunpoistojärjestelmä on kytketty hakelämpövoimalan varastoon ja kaikki tilat lämpöverkostoon.

Tuotantotilat sijaitsevat kumpareen päällä kuivalla mäntykankaalla. Piha-alueet on pääosin asfaltoitu. Reuna-alueet sorapinnalla.

ilmakuva_blanco.png

Julkisivu 1 

Julkisivu 2 

Pohjapiirustus

unioni.pngvipuvoimaasa.png

Palvelusta vastaa