www.posio.fi - Soukkavaara

Karitunturi

Soukkavaaran teollisuusalue - tilaa uusille yrityksille Posiolla

Teollisuusalueelle kehitetään nyt uutta tulevaisuutta. Alueelle etsitään uusia yrittäjiä EU-rahoitteisen hankkeen avulla.

Soukkavaaran teollisuusalue sekä ympäristö, jossa näkyy järviä ja metsää.

Mistä on kysymys?

Soukkavaara on Posion kunnan omistama teollisuusalue, jonka kehitykseen etsitään nyt yhteistyökumppaneita. Tätä tarkoitusta varten Posion kunnan elinkeinopalvelut on toteuttanut esiselvityshankkeen (11/2019–2/2021). Hankkeen tavoitteena on selvittää, mitkä ovat konkreettisimmat vaihtoehdot kehittää Soukkavaaran teollisuusaluetta monitoimialaiseksi yrityspuistoksi. Hanke on tärkeä, sillä onnistunut kehitystyö tukee myös muiden alueen pk-yritysten toimintaedellytyksiä ja siten myös Posion kunnan elinvoimaisuutta.

Soukkavaaran teollisuusalueen toinen pääty, jossa näkyy alue kokonaisuudessaan yläviistosta.

Mikä Soukkavaara?

Soukkavaaran teollisuusalueen juuri vapautuneet tuotantotilat ovat suuruudeltaan 8 500 m2. Tilat ovat olleet aiemmin mekaanisen puunjalostusteollisuuden käytössä. Siksi varustelu sopii tällaisenaan hyvin puunjalostusalan toimijalle, mutta se tarjoaa hyviä mahdollisuuksia myös kaivannaisteollisuudelle. Tilat ovat kuitenkin joustavasti muunneltavissa eri toimijoiden käyttöön, ja tilojen käytöstä tulevat kustannukset ovat edulliset.

Lue lisää toimitilat.fi-sivustolla

Mitä Soukkavaara ja Posio tarjoavat yrityksille?

Erinomaiset tilamahdollisuudet

Edulliset tilakustannukset

Suomen parhaat investointi- ja kehittämistuet

Työvoimaa, rekrytointi- ja jatkokoulutuspalvelut

Elinkeinopalveluiden tuen yritystoiminnan kaikkiin vaiheisiin

Mitä Posion alue tarjoaa ihmisille?

Lapin kauneimman luonnon Pohjois-Suomen järvirikkaimmalla alueella

Tilaa, rauhaa ja väljyyttä asumiseen ja olemiseen

Erinomaiset harrastusmahdollisuudet ulkoilmassa

Soukkavaaran tilat ja varustelu

Alueen rakennukset ja tuotantotilat ovat pinta-alaltaan yhteensä noin 8 500 neliömetriä. Ne sijaitsevat kumpareen päällä, jota ympäröi kuiva mäntykangas. Piha-alueet on pääosin asfaltoitu.

Soukkavaaran teollisuusalue, jossa näkyy asfaltoitu piha sekä päärakennukset.

Tuotantorakennuksia on kaksi:

Lisäksi alueella on kuivaamo 269 m2 ja hakelämpölaitos.

Tuotantotilat on alun perin rakennettu mekaanisen puunjalostusteollisuuden käyttöön, mikä näkyy myös varustuksessa. Tiloista löytyy purupoistojärjestelmä, sammutusjärjestelmä ja paineilmajärjestelmä. Purunpoistojärjestelmä on kytketty hakelämpövoimalan varastoon, ja kaikki tilat on yhdistetty lämpöverkostoon.

Tutustu alla olevista materiaaleista paremmin!

Soukkavaaran teollisuusalue oheisrakennuksineen
Soukkavaaran alue takaa kuvattuna
Suoraan yläsuunnasta kuvattu ilmakuva Soukkavaaran teollisuusalueesta

Ilmakuva havainnollistaa alueen tiloja ja ympäristöä. Teollisuusalue on mäntymetsän välittömässä läheisyydessä. Alueen piha-alue on pääosin asfaltoitu ja reuna-alueet rajattu sorapinnalla.

Alla olevista piirustuksista voit tutustua tuotantotiloihin tarkemmin:

Soukkavaaran teollisuusalueen sijainti

Soukkavaaran sijainti avaa mahdollisuuksia moneen suuntaan Suomesta maailmalle.

  • Soukkavaaran teollisuusalue sijaitsee kantatien 81 varrella Posion keskustaajamasta kolme kilometriä Kuusamon suuntaan.
  • Valtatie 5 avautuu Kuusamon suunnassa alle 50 km päässä ja Valtatie 4 Rovaniemen suunnassa alle 130 km päässä.
  • Lähimmät rautatieasemat sijaitsevat Kemijärvellä ja Rovaniemellä. Rovaniemen ja Kuusamon lentokentät mahdollistavat yhteydet Pohjolasta maailmalle.
  • Perämeren syväsatamat Kemissä ja Oulussa yhdistävät koko pohjoisen Skandinavian Eurooppaan ja valtamerten yli.
  • Rajanylityspaikat Venäjälle sijaitsevat Kuusamossa ja Sallassa.
Soukkavaaran alue kauempaa ilmasta kuvattuna.

Teollisuusyhteistyö alueella

Soukkavaaran teollisuusalueella on vuosikymmeniä toiminut puunjalostusteollisuutta. Posiolla, Itä-Lapissa ja Koillismaalla metsätalouden arvoverkostoilla on pitkät perinteet. Pohjoisessa hitaasti kasvanutta ja korkealaatuista raakapuuta on hyvin saatavilla. Lähialueella toimii kaksi merkittävää sahatavarayhtiötä: Pölkky Oy Kuusamossa ja Keitele Group Kemijärvellä. Logistiikkaketjun alkupää on tehokas ja lähellä. Kuusamon puuklusteri ja koko Pohjois-Suomen puunjalostusteollisuus tarjoavat erinomaiset mahdollisuudet kumppanuuksille.

Investointi- ja kehittämistukea tarjolla

Kunnan elinkeinopalvelut tukevat yrityksiä kaikissa toiminnan vaiheissa. Yrittäjille on saatavilla Suomen parhaat investointi- ja kehittämistuet (Tukialue I). Posion kunnan elinkeinotiimi on pienten kuntien sarjassa poikkeuksellisen vahva. Tiimin osaaminen on monipuolista ja laaja-alaista, ja verkostot ovat kattavat. Palvelut räätälöidään kaikkiin tilanteisiin sopiviksi.

Perustamistuki:

Max

35 000 €

Investointituet koneisiin, laitteisiin, tiloihin:

Max

35%

Kehittämistuki yrityksen liiketoiminnan kehittämiseen:

Max

50%

Työvoimaa on saatavilla Posiolla ja lähialueilla varsin hyvin. Teollinen tuotanto on asukkaille tuttua, ja työvoima on siihen sitoututunutta. Nuoremmat ikäluokat tuntevat vetoa synnyinseutuihinsa, minkä vuoksi myös paluumuuttohalukkuus on korkea. Lapin TE-toimiston työnantajapalvelut tarjoaa joustavasti räätälöityjä rekrytointi- ja työvoimakoulutuspalveluita.


Ota yhteyttä, niin kerromme lisää!