Olet täällä

4.9.2019 - 19:52

Ikäihmisten sosiaalipalveluihin pääsyn keskimääräiset odotusajat

Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta ja iäkkäiden sosiaali-ja terveyspalveluista 980/2012 (ns. Vanhuspalvelulaki) 26§ edellyttää kuntia julkaisemaan puolivuosittain tiedotsiitä, missä ajassa ikääntynyt henkilö voi saada hakemansa sosiaalipalvelut. Laissa odotusajalla tarkoitetaan sitä keskimääräistä aikaa, joka on kulunut hakemuksen jättämisestä siihen, kun iäkäs henkilö saa hakemansa palvelut.

Lain 18 § mukaan sosiaalipalvelut on järjestettävä viimeistään kolmen kuukauden kuluessa päätöksen teosta ja kiireellisissä tapauksissa viipymättä.

 

 

Lisätietoja antaa: 
Johtava sosiaalityöntekijä
Puhelinnumero(t): 
Matkapuhelin
040 8012 377
Puhelinaika ma - pe klo 10 - 11. Muuna toimistoaikana soittopyyntö toimistosihteerin kautta puh. 040 8012 373.
Sähköpostiosoite: 
Perusturvatoimisto
Sosiaalityöntekijä
Puhelinnumero(t): 
040 8012 306
Puhelinaika ma - pe klo 10 - 11. Muuna toimistoaikana soittopyyntö toimistosihteerin kautta puh. 040 8012 373.
Sähköpostiosoite: 
Perusturvatoimisto

Uusimmat