Haku

Ikäihmisten sosiaalipalveluihin pääsyn keskimääräiset odotusajat 1.1.-30.6.2022 Posiolla

Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta ja iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista 980/2012 (ns. Vanhuspalvelulaki) 26§ edellyttää kuntia julkaisemaan puolivuosittain tiedot siitä, missä ajassa ikääntynyt henkilö voi saada hakemansa sosiaalipalvelut. Laissa odotusajalla tarkoitetaan sitä keskimääräistä aikaa, joka on kulunut hakemuksen jättämisestä siihen, kun iäkäs henkilö saa hakemansa palvelut. Lain 18 § mukaan sosiaalipalvelut on järjestettävä viimeistään kolmen kuukauden kuluessa päätöksen teosta ja kiireellisissä tapauksissa viipymättä.

Ikäihmisten sosiaalipalveluihin pääsyn keskimääräiset odotusajat 1.1.-30.06.2022 välisenä aikana Posiolla:

PalveluKeskimääräinen odotusaika (vrk)TavoiteLisätietoja
Kiireetön palvelutarpeen arviointi1-7 vrk7 vrk
Kiireellinen palvelutarpeen arviointi1-2 vrk7 vrk
Kotihoito1-7 vrkalle 90 vrk
Omaishoidontukimaksetaan hakemuspäivästä lähtienalle 90 vrk
Palveluasuminen167 vrkalle 90 vrk1 asiakas
Tehostettu palveluasuminen113 vrkalle 90 vrk6 asiakasta

Viimeksi muokattu 11.11.2022