Olet täällä

Ikäihmiset

Vanhusten asumispalvelut tarjoaa ikäihmisille tehostettua hoitoa ja hoivaa.
Perhehoito on hoidon tai muun huolenpidon järjestämistä perhehoitajan yksityiskodissa tai hoidettavan kotona.
Posion kansalaisopisto on vapaan sivistystyön hengessä toimiva kunnallinen oppilaitos, joka tukee elinikäisen oppimisen tavoitteita. Toiminta on...
Kotihoito käsittää kotisairaanhoidon, kotipalvelun sekä kotona asumiseen liittyvät tukipalvelut.
Kuntouttava päivätoiminta on säännöllistä ja tavoitteellista toimintaa terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseksi.
Omaishoidolla tarkoitetaan vanhuksen, vammaisen tai sairaan henkilön kotona tapahtuvan hoidon ja huolenpidon järjestämisestä kotona.
Päihdehuollon tavoite on ehkäistä ja vähentää päihteiden ongelmakäyttöä.
Talous- ja velkaneuvontaan kannattaa ottaa yhteyttä silloin, kun oma velkatilanne on käymässä hallitsemattomaksi hoitaa ja kun laskujaan ja velkojaan...
Vuokra-asunnot sijaitsevat Valmankodin B-siivessä, C-siiven alakerrassa ja palvelukeskuksessa.
Veteraanikuntoutusta järjestetään joko avo- tai laitoskuntoutuksena.
Edunvalvoja voi olla tarpeen, kun henkilö ei itse enää kykene valvomaan etujaan tai hoitamaan asioitaan.