Olet täällä

Nuoret

Etsivän nuoristyön tavoite on löytää tuen tarpeessa olevat nuoret ja ohjata heidät tarvitsemansa palvelun pariin. Ota rohkeasti yheyttä oli ongelmasi...
Posion kansalaisopisto on vapaan sivistystyön hengessä toimiva kunnallinen oppilaitos, joka tukee elinikäisen oppimisen tavoitteita. Toiminta on...
Koulukirjasto palvelee kaikkia kuntalaisia lasten ja nuorten palveluihin painottuen.
Jokaisella lapsella on oikeus turvalliseen kasvuympäristöön, tasapainoiseen kehitykseen sekä erityiseen suojeluun.
Nuorisotyön tehtävänä on parantaa nuorten elinoloja ja estää syrjäytymistä, sekä tarjota mahdollisuuksia monipuolisille harrastuksille. Posion kunnan...
Päihdehuollon tavoite on ehkäistä ja vähentää päihteiden ongelmakäyttöä.
Työpajan tehtävänä on syrjäytymisen ehkäisy, elämänhallinnan vahvistaminen ja koulutusaktiivisuuden lisääminen. ...