Haku

Tietoa järjestöistä

Posiolla on vuoden 2021 alussa toiminnassa 124 järjestöä, joista parhaiten tietoja löytyy www.lähellä.fi-verkkosivustolta.

Järjestötoiminta on paikkakunnalla vireää ja aktiivisia toimijoita on monella eri alalla. Järjestöt järjestävät toimintaa eri puolilla kuntaa ympäri vuoden. Järjestötoiminnan linkkinä kunnan ja järjestöjen välillä toimii järjestökoordinaattori Antti Häkämies.

Jos haluat järjestösi näkyvän täällä, ilmoita järjestösi tiedot järjestöyhdyshenkilölle.

Järjestöyhdyshenkilö
Antti Häkämies p. 040 8012 429
Sähköposti antti.hakamies@posio.fi

Posion 4H-yhdistys on nuorisotoimintaa paikallisesti järjestävä yhdistys. 

Ryhmätoiminta; kerhot ja leirit. Tapahtumat; nuorten tapahtumat sekä tapahtumat paikallisten toimijoiden kanssa yhteistyössä. Nuorten työllistyminen; Työpalvelukoulutukset ja työpaikka, TET-harjoittelu, harjoittelu oppilaitoksissa opiskeleville, työkokeilu. 4H-yritys. Koulu- ja kuntayhteistyö: metsäpäivät ja/tai oppilaitosvierailut, Ajokortti työelämään -kurssi. Nuorisotila Apajan organisointi ja toteutus. Palvelut; pihatyöt, pienet kotiaputyöt, erätarvikevuokraamo.

Toiminnanjohtajan yhteystiedot: tuija.suonnansalo@4h.fi ja posio@4h.fi, p. 045 6345697.

Kotisivu: https://posio.4h.fi/

Some: https://www.facebook.com/Posion4H/ ja IG @4hposio

Posion Pyrintö on urheilu- ja liikuntatoimintaa Posiolla järjestävä yhdistys.

Pyrinnössä on tällä hetkellä neljä aktiivista jaostoa, jotka järjestävät monipuolista toimintaa lapsille, nuorille, työikäisille sekä ikäihmisille. Pyrinnön jaostot toimivat seuraavien lajien parissa: hiihto, jääkiekko, yleisurheilu ja suunnistus.

Toiminta koostuu mm. lasten ja aikuisten kerhotoiminnoista, eri lajien kilpaurheilusta, kuntoliikunnan edistämisestä sekä monipuolisesta talkootoiminnasta.

Lisätietoja löydät helposti Pyrinnön nettisivuilta osoitteesta www.posionpyrinto.com sekä somesta https://www.facebook.com/PosPy46 ja https://www.instagram.com/posionpyrinto/

Mannerheimin Lastensuojeluliiton Posion paikallisyhdistys järjestää toimintaa lapsille ja perheille.

Yhdistys järjestää Posiolla mm. luistelukerhon jäähallilla perjantaisin, tapahtumia ja on mukana järjestämässä Joulupuu-keräystä vuosittain yhdessä kumppaneiden kanssa.

Paikallisyhdistys toimii omalla alueellaan MLL:n arvojen, toimintaperiaatteiden ja liittokokouksessa määriteltyjen linjausten mukaan ja edistää jäsentensä valitsemilla tavoilla lasten, nuorten ja lapsiperheiden hyvinvointia. Paikallisyhdistyksen toimintaa ohjaavat myös yhdessä sovitut ja MLL:n keskusjärjestön hyväksymät säännöt.

Lisätietoja tapahtumista ja toiminnasta:
https://posio.mll.fi/
https://www.facebook.com/mllposionyhdistys/
ja sähköpostilla: posion.yhdistys@mll.fi

Yhdistyksen tarkoituksena on vaalia Kynsiperän kylien historiallisia perinteitä ja lisätä kotiseututietoutta. Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys edistää alueen perinteiden ja historian tallentamista sekä järjestää kokoontumisia, luentoja, näytöksiä ja talkoita.

Yhteystiedot: Ulla-Maija Perttunen, p. 0400-138587 ja Marjatta Kaikkonen  marjatta.kaikkonen@kaikkonen.fi

Yhdistyksen jäsenet harrastavat enimmäkseen ravihevosten treenaamista. Yhdistyksen omistuksessa ja käytössä on Posion ravirata, jota yhteisesti kunnostetaan ja siellä hiitataan. Yhdistys myös järjestää koko perheen hevostapahtumia.

Yhteystiedot: Ulla-Maija Perttunen, 0400-138587 tai Veli Mourujärvi 050-5188364.

Eläkeliitto Posio ry:n tarkoituksena on edistää Posion eläkeläisten ja eläketurvaa tarvitsevien hyvinvointia. Yhdistys järjestää monipuolista kerhotoimintaa, auttavaa vapaaehtoistoimintaa, retkiä, tapahtumia sekä ylläpitää kirpputoria.
Toiminnallaan yhdistys aktivoi ikäihmisiä huolehtimaan omasta terveydestään sekä sosiaalisesta ja psyykkisestä hyvinvoinnistaan. Yhdessä kunnan, seurakunnan ja eri järjestöjen sekä muiden toimijoiden kanssa yhdistys vaikuttaa paikkakunnan palveluiden kehittämiseen ja saavutettavuuteen.

Kotisivu: https://www.elakeliitto.fi/yhdistykset/Posio

Facebookryhmä: Eläkeliiton Posion yhdistys
YouTube: Eläkeliitto Posio
Yhteystiedot:
puheenjohtaja Keijo Oiva, 0400-296 187, keijooiva@gmail.com
sihteeri Pirkko Mäkelä, 040-164 8920, pp.pirkko.makela@gmail.com
rahastonhoitaja/jäsensihteeri Marketta Kostamo, 0400-397 543

Suomen Punaisen Ristin Posion osasto tehtävänä on tukea paikallisten toimijoiden auttamistyötä, edistää paikkakuntalaisten hyvinvointia ja arjessa selviytymistä. Toiminnan kohteena on erityisesti eniten apua tarvitsevat.

Haluamme vahvistaa ea-ryhmän toimintaa, järjestää ystäväpalvelua, lisätä Vapeva-valmiuksia, olla mukana tarvittaessa kriisityössä. Osaston vapaaehtoiset kelkkailijat ovat ylläpitäneet Aurinkolatua. Teemme yhteistyötä Posion eri järjestöjen, seurakunnan ja kunnan kanssa paikkakuntalaisten parhaaksi.

Lisätietoa: https://rednet.punainenristi.fi

Yhteystiedot: puheenjohtaja Sirpa Keränen, puh. 040 570 6491, sirpa.keranen2@gmail.com

sihteeri Merja Laine, puh. 040 964 2845, merjahlainen@icloud.com

Pomppa-teatteri on vuonna 2014 perustettu harrastajateatteriyhdistys.

Yhteystiedot: puheenjohtaja Pertti Udd, 044 983 0819, pomppateatteri@gmail.com

Lisätietoa: Pomppa-teatterin Facebook-sivu

Viimeksi muokattu 5.4.2024