Olet täällä

Opiskelijat

Etsivän nuoristyön tavoite on löytää tuen tarpeessa olevat nuoret ja ohjata heidät tarvitsemansa palvelun pariin. Ota rohkeasti yheyttä oli ongelmasi...
Koulukirjasto palvelee kaikkia kuntalaisia lasten ja nuorten palveluihin painottuen.
Nuorisotyön tehtävänä on parantaa nuorten elinoloja ja estää syrjäytymistä, sekä tarjota mahdollisuuksia monipuolisille harrastuksille. Posion kunnan...
Päihdehuollon tavoite on ehkäistä ja vähentää päihteiden ongelmakäyttöä.
Talous- ja velkaneuvontaan kannattaa ottaa yhteyttä silloin, kun oma velkatilanne on käymässä hallitsemattomaksi hoitaa ja kun laskujaan ja velkojaan...