Olet täällä

Tietosuoja

Posion kunta noudattaa henkilötietojen käsittelyssä tietosuojalainsäädännön mukaisia tietosuojaperiaatteita. Tietosuojan tarkoitus on turvata yksilön oikeudet henkilötietoja käsiteltäessä.  

Palvelut

EU:n tietosuoja-asetusta alettiin soveltaa 25.5.2018. Posion kunnassa on valmistauduttu tietosuoja-asetuksen määräyksiin sekä hallinnollisilla että tieto­teknisillä toimenpiteillä, joiden tavoitteena on asetuksen vaatimusten mukainen toiminta henkilötietojen käsittelyssä. Posion kunnan henkilörekistereistä on laadittu tietosuojaselosteet, joissa kerrotaan tarkemmin rekisterikohtaisesti henkilötietojen käsittelystä.

Uusi tietosuoja-asetus tarkentaa tietosuojalain velvoitteita. Tutustu oikeuksiisi ja tietosuojaan tarkemmin Tietosuojavaltuutetun toimiston sivuilla www.tietosuoja.fi

Lisätietoja Posion kunnan tietosuoja-asioista saa rekisterikohtaisilta yhteyshenkilöiltä, jotka on kerrottu tietosuojaselosteissa.