Olet täällä

Tietosuojaselosteet

Posion kunnassa on laadittu henkilörekistereistä tietosuojaselosteet, jotka kootaan tälle sivulle. Tietosuojaselosteissa on kerrottu rekistereittäin rekisterinpitäjän nimi sekä mitä henkilötietoja rekisteriin on kerätty ja mihin tarkoitukseen niitä käytetään.

Tietosuojalain mukaisesti henkilölle on annettava pyydettäessä tieto, jos hänen henkilötietojaan kirjataan johonkin henkilörekisteriin. Henkilötietoja ovat muun muassa nimi- ja osoitetiedot. Lisäksi rekisteröidylle on kerrottava henkilötietojen käsittelyn tarkoituksesta, mihin tietoja säännönmukaisesti luovutetaan sekä rekisteröidyn oikeuksista.

Kukin toimiala tai yksikkö vastaa omien selosteiden ajantasaisuudesta.  

Sivua valmistellaan parhaillaan.

Hyvinvointipalvelujen selosteet:

Effica Lastenvalvoja asiakasrekisteri -tietosuojaseloste

Esi- ja perusopetuksen sekä lukiokoulutuksen oppilas-/opiskelijarekisteri -tietosuojaseloste

Kansalaisopiston kurssi-,opettaja- ja opiskelijahallintajärjestelmä HelleWi -tietosuojaseloste

Kirjastojen Web-Kake kaukopalvelusovelluksen -tietosuojaseloste

Kirjaston käsilainat – tietosuojaseloste

Kirjaston kulunvalvonta – tietosuojaseloste

Kirjaston tallentava kameravalvonta – tietosuojaseloste

Lapin kirjasto- kirjastojärjestelmän lainauksenvalvonnan asiakasrekisteri – rekisteriseloste

Lapin kirjastojen kirjastojärjestelmän sotusiilo -rekisteriseloste

Sosiaalipalveluiden verkkoneuvonnan asiakasrekisteri (Virtu-palvelu) – rekisteriseloste

Terveyskeskuksen potilasrekisteri -tietosuojaseloste

Keskushallinnon selosteet:

EsMikko kulunvalvonta, työajanseuranta ja informaatiopalvelu -tietosuojaseloste

Henkilöstöhallinnon rekisteri – tietosuojaseloste

Luottamushenkilörekisteri – tietosuojaseloste

Sidonnaisuusrekisteri – tietosuojaseloste

Taloushallinnon rekisteri -tietosuojaseloste

Tweb-asian- ja dokumenttienhallintajärjestelmä -tietosuojaseloste

Toimintaympäristöpalvelujen selosteet:

KuntaNet rakennusvalovnta tietosuojaseloste

Jätehuolto / ekomaksu tietosuojaseloste

Toimintaympäristöpalvelut kellokortti työnkeijärekisteri tietosuojaseloste