Haku

Kuusamon lentokentän vaikutusalueen matkailun kehittämishanke toi tunnettuutta Posiolle

Kuva: Eeva Mäkinen

Posio on ollut mukana Kuusamon lentokentän vaikutusalueen matkailun kehittämishankkeessa (Gateway to Land of National Parks) ajalla 1.5.2019-31.8.2022.

Hankkeen toimenpiteiden tavoitteena Posiolla oli edesauttaa ympärivuotisen, kestävän (ekologinen, sosiaalinen, kulttuurinen ja taloudellinen), digitalisoituneen ja osaavan matkailun kehitystä. Digitaalisten ja fyysisten palveluiden tunnettuuden puute ovat hidastaneet Posion matkailuelinkeinon kasvua.

Posion matkailun brändiä kirkastettiin

Hankkeen toimenpiteet edistivät merkittävästi Posion matkailun tunnettuutta. Yksi keskeisimmistä toimenpiteistä oli kansainvälisen matkailubrändin uusiminen. Brändi valmistui maaliskuussa 2021, ja sen myötä matkailun ilme ja viesti saatiin yhtenäiseksi alueorganisaation markkinointikanavissa, kuten somessa ja esitteissä.

Kansainvälisen brändin pohjalta tuotettiin omin kustannuksin vastaava suomenkielinen brändisisältö. Brändi tehosti uuden markkinointimateriaalin, kuten kuvien ja videoiden tuottamista. Uudistettu materiaali on edistänyt Posion tunnettuuden kehittymistä. Laadukkaat kuvat ovat tuoneet satoja uusia seuraajia somekanaviin.

Posion reitit löytyvät helposti Outdoor Active -sovelluksesta

Fyysisten palveluiden, kuten reittien tunnettuutta edistettiin ottamalla käyttöön luontomatkailijoiden keskuudessa suosittu reittiportaali Outdoor Active. Kaikki Posion reitit tuotiin portaaliin, ja lisäksi otettiin käyttöön Outdoor Activen retkisuunnittelutyökalu Posion matkailun laskeutumissivulla posiolapland.comissa.

Markkinointikampanja Eeva Mäkisen kanssa toi kansainvälistä näkyvyyttä

Löydettävyyden parantamiseksi hankkeessa toteutettiin yksi oma brändikampanja Keski-Euroopassa. Kampanjan keskiössä oli Riisitunturiin talvella tehty interaktiivinen matka. Kohderyhminä olivat markkinatutkimuksen perusteella Posiolle valitut kansainväliset asiakkaat Benelux-maissa ja Ranskassa sekä kansainvälisen somevaikuttaja-luontokuvaaja Eeva Mäkisen seuraajat.

Hanke edesauttoi kestävän ja ympärivuotisen matkailun kehitystä

Oulun yliopiston yhteistyössä muiden hanketoimijoiden kanssa tuottamia kestävän matkailun viestintämateriaaleja on alettu hyödyntää Posion matkailuviestinnässä ja -markkinoinnissa. Oulun yliopisto tuotti myös arvokasta tietoa matkailijoiden ja matkanjärjestäjien vastuullisuusnäkemyksistä. Posion matkailun tilannekuvaa avasi hyvin Kajaanin ammattikorkeakoulun tutkimus matkailun vaikutuksista aluetalouteen sekä samaisen amk:n selvitys siitä, miten hyvin Posion matkailutuotteet täyttävät kansainvälisen matkailutuotteen kriteerit. 

Kajaanin ammattikorkeakoulu piti Posion matkailuyrittäjille myös tuotteistustyöpajan, jossa hyödynnettiin Visit Finlandin tuottamia kansainvälisen matkailun kohderyhmiä.

Hankkeen aikana Posiosta tuli Suomen ensimmäinen Sustainable Travel Finland -matkailualue.

Viimeksi muokattu 28.12.2022