Kemijärven toimipaikka / Ulosottolaitos

Kirkkokatu 16, 2.krs

Ulosotto panee hakemuksesta täytäntöön tuomioistuimien antamia tuomioita sekä perii suoraan ulosottokelpoisia saatavia.