Haku

Aluehallituksen päätöstiedote 16.11. kokouksesta

Sote-palvelujen asiakasmaksut yhtenäistyvät 

Aluehallitus hyväksyi koko Lappiin yhtenäiset asiakaspalvelumaksut. Asiakasmaksuissa ei ole ollut isoja eroja, sillä lähes kaikissa kunnissa ja palveluissa on ollut käytössä valtion määrittämät enimmäismaksut. 

Käyntimaksu terveyskeskuslääkärille on vuoden alusta lähtien 20,90 euroa, ja se peritään vuodessa korkeintaan kolme kertaa.  

Alle 25-vuotiaiden ehkäisy on jatkossa maksutonta koko Lapissa. Myös veteraanit saavat maksuttomia palveluja. 

Hallitus äänesti, pitäisikö perusterveydenhuollon avosairaanhoidon lääkäripalvelujen käyntimaksuista luopua kokonaan. Niistä luopumista kannatti kuitenkin vain kaksi jäsentä, joten käyntimaksujen periminen pysyi voimassa. 

Hyvinvointialueen valmistelijat jatkavat asiakasmaksuperusteiden valmistelua muun muassa täydentämällä maksuvapautusten perusteita. Aluevaltuusto hyväksyy asiakasmaksujen yleiset perusteet samalla kun päättää ensi vuoden talousarviosta joulukuussa. Jos aluevaltuuston hyväksymät perusteet ovat ristiriidassa aluehallituksen nyt hyväksymien yksityiskohtaisten maksujen kanssa, aluehallitus käsittelee asiakasmaksut uudelleen. 

Tarkat tiedot asiakasmaksuista on nähtävissä 16.11.2022 pidetyn aluehallituksen kokouksen liitteenä: https://lapha.fi/paatoksenteko/poytakirjat-ja-esityslistat 

Valmiuspäällikön virka sisäiseen hakuun 

Aluehallitus perusti hallinto- ja tukipalveluihin valmiuspäällikön viran. Valmiuspäällikkö johtaa, kehittää ja yhteensovittaa sosiaali- ja terveys- sekä tukipalvelujen riskienhallintaa. Virka laitetaan avoimeksi sisäiseen ilmoittautumismenettelyyn.  Muista varautumisen ja valmiuden henkilöresursseista päätetään myöhemmin. 

Lain mukaan hyvinvointialueen on varmistettava, että sen toiminta jatkuu mahdollisimman häiriöttömästi normaaliolojen häiriötilanteissa ja poikkeusoloissa. Valmiussuunnittelu koskee kaikkia toimialoja. Erilaisia häiriötilanteita voivat olla muun muassa suuronnettomuudet, laajamittainen maahantulo, epidemia, energia- ja tietoliikennekatkokset sekä tulvat ja myrskyt. 

Ikääntyneiden palveluasumisen kilpailutus seuraaville vuosille  

Aluehallitus kilpailuttaa ikääntyneiden ympärivuorokautisia asumispalveluja. Sopimuskausi on kaksivuotinen keväästä 2023 kevääseen 2025. Sen jälkeen on mahdollista sopia vielä yhdestä lisävuodesta. 

Hyvinvointialue hyödyntää ostopalveluja, jos palveluja ei ole mahdollista järjestää omana tuotantona tai palveluseteliyrityksiä hyödyntämällä.  

Muita aluehallituksen päätöksiä 

Hyväksyttiin Lapin hyvinvointialueen hankintarajat. Hankintaohjeistusta täydennetään ja tarkennetaan valmistelun edetessä. 

Hyväksyttiin, että Lapin sairaanhoitopiiri vaihtaa Kuntarahoitukselta aiemmin ottamansa 33 miljoonan euron lainan kiinteäkorkoisesta vaihtuvakorkoiseksi. Laina siirtyy vuodenvaihteessa hyvinvointialueelle kuten muutkin sairaanhoitopiirien varat ja velat. Vaihtuva korko tulee nykyisessä taloustilanteessa edullisemmaksi kuin kiinteä korko. 

Toiminta- ja taloussuunnitelmaan sekä ensi vuoden talousarvioon liittyvä pykälä 365 käsitellään aluehallituksen jatkokokouksessa torstai-iltapäivänä 17.11.2022.

Lisätietoja: 

Aluehallituksen puheenjohtaja Tapani Melaluoto, tapani.melaluoto@lapha.fi, 040 841 0311
hyvinvointialuejohtaja Jari Jokela, jari.jokela@lapha.fi, 040 532 3998 

Lisätietoja päätöksistä esityslistassa/pöytäkirjassa: https://lapha.fi/paatoksenteko/poytakirjat-ja-esityslistat 

Viimeksi muokattu 17.11.2022