Haku

Asettautumispalvelujen kehittämispaketti on valmis

ESR-rahoitteinen Asettautumispalveluhanke Kemijärvelle, Keminmaalle ja Posiolle on tuottanut toiminta- ja viestintämallipaketin, jota kunnat ja niiden alueilla toimivat yritykset, organisaatiot, järjestöt, toimijat ja asukkaat voivat käyttää kehittääkseen yhdessä kotimaisille ja kansainvälisille tulomuuttajille suunnattua viestintää ja palveluja. Malleja voivat hyödyntää muutkin kuin hankekunnat.

Ajantasainen ja kiinnostava viestintä oikeissa kanavissa on tärkeää, kun mahdollisia tulomuuttajia houkutellaan ja paikkakunnan työmahdollisuuksista, vahvuuksista ja palveluista halutaan kertoa. Viestintä myös sitouttaa muuttajat sekä esimerkiksi etä- ja sesonkityöläiset paikkakuntaan ja johdattaa heidät osaksi paikallista yhteisöä. Näin kunnan asukasmäärää ja elinvoimaa on mahdollista kasvattaa.

Esimerkiksi asettautumispalvelujen yleinen toimintamalli havainnollistaa, miten kunta voi vetää ja innostaa paikkakunnan erilaiset organisaatiot ja toimijat yhteiseen, jatkuvasti kehittyvään tulomuuttotyöhön. Kun palvelukortit pidetään yhdessä ajan tasalla, tulomuuttajat saavat kysymyksiinsä vastaukset helposti ja nopeasti.

Paketti tarjoaa monenlaisia keinoja asettautumispalvelujen ja viestinnän kehittämiseen; kunta voi toteuttaa niitä toimintaympäristönsä, tarpeidensa ja voimavarojensa mukaan itselleen sopivassa muodossa.

Tuotospaketti hankkeen tuottamassa muodossa: https://www.posio.fi/elinkeinopalvelut/asettautumispalveluhanke/.

Viimeksi muokattu 21.12.2021