Haku

Asukkaat ja vapaa-ajan asujat toivovat kunnalta energiatehokkuuden ja kiertotalouden edistämistä sekä vesistöjen kunnostusta ja hoitoa

Ilmakuva mökistä järven rannalla

Kuva: Maija Koskinen

Helmikuussa toteutetun ilmastokyselyn vastaukset ovat nyt nähtävillä. Saimme kyselyyn Posiolta sata vastausta, kiitos kaikille vastanneille!

Tärkeimmiksi teemoiksi vastaajat nostivat energiatehokkuuden, uusiutuvan energian lisäämisen sekä kiertotalouden ja jätehuollon kehittämisen. Vastaajat pitivät myös vesistöjen kunnostusta ja hoitoa erittäin tärkeänä asiana.

Suurin osa vastaajista oli vähintään jonkin verran huolissaan alueen luonnontilasta. Kunnan asettamaa 80 prosentin päästövähennystavoitetta pidettiin hyvänä asiana.

Vastauksia höydynnettiin kunnan työntekijöille järjestetyssä ilmastotyöpajassa jo helmikuun aikana. Kyselyn vastaukset auttavat kuntaa kohdistamaan ilmastotoimia asioihin, joita kuntalaiset pitävät tärkeänä. Konkreettisia toimia kirjataan kunnan ilmastosuunnitelmaan, joka valmistuu kevään aikana. Suunnitelman laadintaan on saatu rahoitusta Lapin liiton Tehemä Yhessä Ilmastotyötä -hankkeesta, jota rahoittaa Ympäristöministeriö.

Yhteystiedot jättäneiden vastaajien kesken järjestetään arvonta maaliskuun aikana. Voittajille ilmoitetaan henkilökohtaisesti.

Kyselyn vastaukset löytyvät täältä.

Viimeksi muokattu 8.3.2023