Haku

Europarlamenttivaalit 2024

Suomessa järjestetään seuraavat EU-vaalit eli europarlamenttivaalit kesäkuussa 2024. Äänestämällä vaikutat siihen, ketkä valitaan Suomesta Euroopan parlamentin jäseniksi seuraaviksi viideksi vuodeksi.

EU-vaalit toimitetaan yhtä aikaa kaikissa EU:n jäsenvaltioissa. 

Euroopan parlamenttiin valitaan 720 jäsentä eli meppiä, jotka edustavat Euroopan unionin kansalaisia unionin tasolla. Suomesta parlamenttiin valitaan 15 jäsentä.

Äänestys vaalipäivinä

Europarlamenttivaalit toimitetaan sunnuntaina 9.6.2024 klo 9.00-20.00. Posion kunnassa toimii yksi äänestyspaikka.

  • Äänestysalue: 001 Posio
  • Äänestyspaikka: Kunnanvirasto (Kirkkotie 1)

Ennakkoäänestys

Ennakkoäänestys toimitetaan 29.5.-4.6.2024. Ennakkoäänestyspaikkoina toimivat alla mainitut paikat.

ÄänestyspaikkaAukioloaika
Kunnanvirasto (Kirkkotie 1)ma-pe klo 9.00-17.00
la-su klo 11.00-14.00
Kuloharju (Kuoliontie 1)ma 3.6. klo 12.00-14.00

Ennakkoäänestys laitoksissa

Terveyskeskuksessa, Valmankodissa, Rantala-kodissa, Suvannossa, Valkamassa, Sotavammaisten tukiyhdistyksen tilassa (Sairaalantie 1) sekä Vanhustentalon kerhohuoneella tapahtuvasta ennakkoäänestyksestä ilmoitetaan ko. laitosten ilmoitustaululla.

Kotiäänestys

Äänioikeutettu, jonka kyky liikkua tai toimia on siinä määrin rajoittunut, ettei hän pääse äänestys- eikä ennakkoäänestyspaikkaan ilman kohtuuttomia vaikeuksia, saa äänestää ennakolta kotonaan siinä kunnassa, joka on merkitty äänioikeusrekisteriin hänen kotikunnakseen.

Kotiäänestyksen yhteydessä voi äänestää myös kotiäänestykseen oikeutetun kanssa samassa taloudessa asuva omaishoidon tuesta annetussa laissa tarkoitettu omaishoitaja, jos kyseinen kunta on merkitty äänioikeusrekisterissä hänen kotikunnakseen. Muu äänioikeutetun perheenjäsen ei voi äänestää kotiäänestyksen yhteydessä.

Kotiäänestys toimitetaan 29.5.-4.6. välisenä aikana.

Ilmoittautuminen kotiäänestykseen on tehtävä puhelimitse keskusvaalilautakunnalle viimeistään tiistaina 29.5.2024 klo 16.00 mennessä, puh. 040 8012 228.

Henkilöllisyyden selvittäminen

Äänestäjä on velvollinen antamaan selvityksen henkilöllisyydestään. Äänestäjä voi todistaa henkilöllisyytensä voimassa olevalla poliisin antamalla henkilökortilla, passilla, kuvallisella kela-kortilla tai ajokortilla. Jos äänestäjällä ei ole mitään henkilöllisyyden osoittavaa asiakirjaa, poliisi myöntää äänestystä varten väliaikaisen henkilökortin.

Viimeksi muokattu 29.5.2024