Haku

Hanke Kuusamon lentokentän vaikutusalueen matkailun kehittämiseen eli Gateway to Land of National Parks

Hankkeen tavoitteena on tukea Kuusamon lentokentän vaikutusalueella olevien matkailualueiden kasvua ja kehittymistä, lisätä kansainvälistymisastetta sekä parantaa lentoliikenteen yhteyksiä ympärivuotisesti matkailijamäärien kasvua tukevien toimenpiteiden avulla.

Toiminnassa painottuu ympärivuotisuus, digitaalisuus, matkailun kestävä kehitys sekä kansallispuistojen hyödyntäminen matkailumarkkinoinnissa. Osatoteuttajat tekevät yhteisiä toimenpiteitä ja toteuttavat omia työpaketteja, joilla tuetaan oman matkailualueen kehitystä osana koko alueen tavoitteiden saavuttamista.

Erityisesti halutaan kehittää aluetta niin, että se tunnetaan kansallispuistoistaan, laadukkaista palveluistaan ja kestävän kehityksen huomioivista toimintatavoistaan.

Hankeaika 1.5.2019 – 31.12.2021.
Kokonaisbudjetti on 3 635 773€.
Pohjois-Pohjanmaan liiton myöntämä Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) ja valtion rahoitusosuus on 70 %,
alueen kuntien osuus 14 %,
muu julkinen rahoitus 6 % ja
yritysten rahoitusosuus 10 %

Lisätietoja:
Projektipäällikkö Tessa Suopanki
Puh. 040 845 0410
tessa.suopanki@naturpolis.fi

Posion Elinkeinokoordinaattori Veli-Matti Ruotsalainen
Puh. 040 8012 205
veli-matti.ruotsalainen@posio.fi

Viimeksi muokattu 30.12.2020