Haku

Jätelaki uudistui – vakituisten ja vapaa-ajan asujien tehtävä kompostointi-ilmoitus helmikuun 2023 loppuun mennessä

Posiolla ei ole tällä hetkellä kotitalouksien biojätteen erilliskeräystä. Biojätteen ensisijainen käsittelymenetelmä on kompostointi kiinteistöllä.

Uudistunut jätelaki edellyttää, että kaikkien biojätettä kompostoivien vakituisten sekä vapaa-ajan kiinteistöjen täytyy jatkossa tehdä kirjallinen kompostointi-ilmoitus jätehuoltoviranomaiselle. Ilmoitus tulee tehdä, vaikka kiinteistöllä kompostoitaisiin vain osan aikaa vuodesta, kuten esimerkiksi vapaa-ajan asunnolla.

Omatoimisesta kompostoinnista tulee tehdä kompostointi-ilmoitus helmikuun 2023 loppuun mennessä jo käytössä olevista kompostoreista.

Ilmoitus on voimassa viisi vuotta, jonka jälkeen se on uusittava. Myös kompostoinnin lopettamisesta tai olennaisesta muutoksesta tulee tehdä ilmoitus jätehuoltoviranomaiselle. Jätehuoltoviranomainen merkitsee tiedot biojätteen kompostoinnista 143§:n mukaiseen rekisteriin.

Kompostoinnista ilmoittaminen liittyy EU:n jätesäädöspakettiin, jonka tavoitteena on vähentää jätteen määrää. Seuraamalla kompostointia ilmoitusmenettelyn avulla mahdollistetaan kierrätysmäärien seuraaminen ja nähdään täyttyvätkö yhdyskuntajätteelle asetetut kierrätystavoitteet.

Pelkän puutarhajätteen kompostoinnista ei tarvitse tehdä kompostointi-ilmoitusta.

Huolehdittehan, että kompostorinne on jätehuoltomääräysten mukainen:

  • Kompostorin tulee ensisijaisesti olla suojattu tuhoeläimiltä, tukevarakenteinen ja hyvin ilmastoitu. Väärin rakennettu ja hoitamaton kompostori voi aiheuttaa esimerkiksi jyrsijäongelmia ja hajuhaittoja.
  • Kompostoria ei saa sijoittaa viittätoista (15) metriä lähemmäs kaivoa tai vesialuetta eikä ilman naapurin suostumusta neljää (4) metriä lähemmäs naapurin rajaa.
  • Kompostiin ei saa sijoittaa jätteitä, jotka eivät kompostoidu tai haittaavat kompostointia tai lopputuotteen käyttöä. Komposti muuttuu lopputuotteeksi (mullaksi) sen jälkeen, kun siitä ei voida havaita yksittäisiä biojätteitä.

Jätehuoltoviranomainen voi suorittaa kiinteistöllä tarvittaessa kompostointitarkastuksia.

Kompostointi-ilmoituksen voi tehdä tulostettavalla lomakkeella, joka tulee palauttaa sähköpostitse osoitteeseen hannu.heikkila@posio.fi tai täyttämällä sähköinen lomake.

Paperisia lomakkeita on saatavissa myös Posion kunnan virastolta, Kirkkotie 1, 97900 Posio.

Viimeksi muokattu 9.1.2023