Haku

Koronasuositukset Posiolla 21.12.2022 alkaen

Posion kunnan laajennettu johtoryhmä on päivittänyt koronasuosituksiaan 21.12.2022. Suositukset ovat voimassa toistaiseksi.

YLEISTÄ

Koronavirus on muuttanut muotoaan ja näyttää sille, että virus on tullut osaksi suomalaista yhteiskuntaa. Vaikka koronapandemia on väistymässä, on hyvä muistaa varotoimet ja toteuttaa opittuja toimintamalleja, sillä endeemiseksi muuttunut korona ja muutkin infektiot tarttuvat yhä edelleen kanssakäymisissä. Toimimalla opitulla tavalla vähennämme sekä itsemme että läheistemme riskiä sairastua.

YLEISOHJEET

 • Jos sinulla on koronavirukseen viittaavia oireita (yskä, kurkkukipu, nuha, kuume, hengenahdistus, haju- tai makuaistin muutokset tai ripuli/vatsaoireita), tee kotitesti. Mahdollisen positiivisen tuloksen saatuasi vältä kontakteja kodin ulkopuolella ja ilmoita altistuksesta henkilöille, joita olet tavannut viimeisen kahden vuorokauden aikana.
 • Huolehdi käsi- ja yskimishygieniasta.
 • Tee kotitesti ennen tapahtumiin lähtemistä tai jos epäilet altistumista.
 • Älä lähde sairaana julkisiin paikkoihin.

KORONATURVALLINEN KOKOONTUMINEN

Vaikka tartuntatautilain velvoittavat päätökset ovat jo rauenneet (TTL 58 c,d,e,f,g,h) 30.6.2022, kokoontumisissa suositellaan toimimaan huomioiden yleisohjeet. Huomioidaan kokoontumisissa erityisesti yskimis- ja käsihygienia. Kokoontumisiin tullaan paikalle vain terveinä.

KASVOMASKIN KÄYTTÖ

Käytä kasvomaskia oman harkintasi mukaan. Kasvomaski estää pisaroiden leviämistä ympäristöön. Kun käytät kasvomaskia, suojaat muita ja myös itseäsi mahdolliselta tartunnalta. Suosittelemme, että käytät maskia edelleen julkisissa sisätiloissa ja liikennevälineissä, jos

 • hakeudut koronaepäilyn vuoksi hoitoon tai testiin, jos olet oireinen ja hoidon tarpeessa tai jos lähipiiriisi kuuluu riskiryhmäläisiä. Muissa tapauksissa tee kotitesti ja toimi tuloksen mukaisesti
 • sinulla on hengitystieinfektion oireita, mutta sinun on välttämätöntä liikkua kodin ulkopuolella
 • tiedät altistuneesi koronavirukselle, esimerkiksi perheessäsi on todettu tartunta, mutta et voi välttää kodin ulkopuolisia lähikontakteja.

TESTAAMINEN JA SAIRAUSPOISSAOLOKÄYTÄNNÖT

 • Kotitestien tekemistä suositellaan.
 • Terveydenhuollon ammattilainen tekee arvion virallisen testauksen tarpeellisuudesta. Testaus tehdään lähtökohtaisesti lääketieteellisin perustein, kriteerinä on henkilön oireisuus ja hoidon tarpeen arviointi.
 • Raskaana olevat ja alle 6 viikon sisällä synnyttäneet oireiset henkilöt testataan.
 • Oireilevat potilastyötä tekevät sote-alan ammattilaiset testataan.
 • Oireiset sote-yksikön asukkaat / potilaat testataan.
 • Vuodeosastoille otettavat potilaat testataan tulosyystä riippumatta.
 • Koronalle altistunutta oireetonta sote-työntekijää ei testata, mutta hän voi jatkaa työtään käyttäen FFP-tasoista hengityssuojainta 5 vrk:n ajan altistumisesta koko työvuoronsa ajan. Työntekijän testaus toteutetaan vain mikäli hän alkaa oirehtia.
 • Jos työnantajasi vaatii tartuntatautilain mukaisen työstäpoissaolotodistuksen, ole yhteydessä terveyskeskukseen p. 016254100 tai työterveyshuoltoon. Tämä koskee myös koronaan sairastuneen lapsen hoitamista. (Mikäli työnantaja tarvitsee tartuntatautipäivärahailmoituksen, ole yhteydessä työterveyshuoltoon tai terveyskeskukseen).
 • Työpaikoilla noudatetaan normaaleja sairaspoissaolokäytäntöjä. Viiden vuorokauden ajalta oireiden alkamisesta suositellaan kontaktien välttämistä ja ainakin kahta oireetonta päivää ennen työpaikalle palaamista.
 • Koronan takia sairaspoissaolosta tarvitaan tartuntatautilääkärin todistus työnantajalle. https://www.kela.fi/ajankohtaista-henkiloasiakkaat/4947624/tartuntapaivarahan-myontamista-koskevat-valiaikaiset-muutokset-paattyvat

ALTISTUMINEN

 • Altistumisena voidaan pitää noin 15 minuutin oleskelua kasvotusten tai samassa huoneessa potilaan oireiden keston aikana tai kaksi vuorokautta ennen oireiden alkua tai oireettomalla positiivisella kaksi vuorokautta ennen testausta.
 • Altistumista voi tapahtua jo lyhyemmässäkin ajassa. Esimerkiksi samassa taloudessa asuvat ja siellä vierailleet henkilöt, tapauksen matkaseurue ja lentokoneessa henkilöt, jotka ovat istuneet sairastuneen vieressä, ei takana, edessä tai käytävän toisella puolella.
 • Jos perheenjäsen on saanut tartunnan, mutta on oireeton, ei toimenpiteisiin ole tarvetta. Katso ohjeen kohta ”Testaaminen ja sairauspoissaolokäytännöt”.

KARANTEENI

 • Altistuneita ei pääsääntöisesti aseteta karanteeniin. Koronainfektioon sairastunutta pyydetään informoimaan altistuneita. Altistuneiden jäljitys terveydenhuollon toimesta on lopetettu.
 • Perhe-/saman talouden altistuksissa ensimmäisen henkilön sairastumisen jälkeen altistuneiden henkilöiden testaaminen jatkuu viimeisen koronapositiivisen oireiden alusta 5 vuorokautta. Aika lasketaan oireiden alusta tai oireettomalla positiivisen testituloksen saaneella 2 vuorokautta ennen testauspäivää.
 • Altistuneita suositellaan tarkkailemaan oireitaan ja tekemään koronakotitestin, mikäli infektio-oireita ilmenee. Mikäli testitulos on positiivinen, toimi annettujen ohjeiden mukaisesti.

ERISTYS

 • Tartuntatautilääkäri ei pääsääntöisesti aseta koronapositiivisia eristykseen. Jos olet saanut positiivisen testituloksen, jää omatoimiseen eristykseen.

VIERAILUT SAIRAALASSA SEKÄ SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON YKSIKÖISSÄ

Väestön koronaan liittyvä immuniteetti on noussut ja riski saada tartunta tai tartuttaminen on aiempaa pienempi. Siitä huolimatta suosittelemme, että vierailijat eivät saavu vierailulle sairaana ja huolehtivat tavanomaista tarkemmin yleisohjeiden mukaisesta koronaturvallisesta toiminnasta. Sote-yksiköissä ihmiset ovat herkempiä saamana tartuntoja mm. alentuneen vastustuskyvyn vuoksi. Siksi on suotavaa erityisesti huolehtia käsi- ja yskimishygieniasta. Emme suosittele viemään tuliaisia ko. yksikköön, koska siirrettävässä tavarassa on mahdollista kuljettaa taudinaiheuttajia. Suosittelemme käyttämään vierailulla kasvosuojusta.

Vain oireettomana saa vierailla näissä yksiköissä.

Mahdollisissa toimintayksiköiden epidemiatilanteissa voidaan antaa erillisiä ohjeistuksia laajemmasta suojainten käytöstä ja suositella välttämään vierailuja.

Lisätietoja: Posion kunnanjohtaja Pekka Jääskö, 040 8012 202, pekka.jaasko@posio.fi , hallintojohtaja Eija Ahola, 040 8012 204, eija.ahola@posio.fi , hyvinvointijohtaja Juha Peteri, juha.peteri@posio.fi p. 0408012210, Eeva Erkinjuntti eeva.erkinjuntti@posio.fi p. 040 8012 205, Kari Laurila kari.laurila@posio.fi p. 0408012260 ja Posion kunnan tartuntataudeista vastaava lääkäri Olavi Kari-Koskinen, olavi.kari-koskinen@posio.fi , 040 801 2452 (31.12.22 saakka).

Viimeksi muokattu 27.12.2022