Haku

Kodin ja koulun yhteistyö

Miten osallistun oppilaan tasolla?

 • Kannusta ja innosta lastasi opiskelussa.
 • Seuraa lapsesi koulunkäyntiä ja tue häntä tarpeen mukaan koulutehtävien tekemisessä.
 • Puhu myönteiseen sävyyn lapsellesi koulusta ja opettajista.
 • Osallistu vanhempainvartteihin. Niissä saat tärkeää tietoa lapsesi koulunkäynnistä.
 • Kysy rohkeasti opettajalta, jos joku lapsen koulunkäyntiin liittyvä asia askarruttaa.
 • Jos huomaat lapsesi oppimisessa tai koulunkäynnissä vaikeuksia, kerro niistä opettajalle.
 • Kerro opettajalle myös sellaisista perheessä tapahtuneista muutoksista (esim. vanhempien avioero, sairaudet), jotka voivat vaikuttaa lapsesi opiskeluun ja koulunkäyntiin.

Miten osallistun luokan tasolla?

 • Osallistu luokan vanhempainiltoihin. Niissä saat tärkeää tietoa lapsesi luokasta, opiskelusta, oppilaiden arvioinnista, opettajan opetusmenetelmistä, kotitehtävistä ja siitä, miten voit vanhempana tukea lapsesi oppimista ja koulunkäyntiä.
 • Keskustelkaa opettajan ja luokan vanhempien kanssa yhteistyön pelisäännöistä: miksi yhteistyö on tärkeää, miten opettaja tiedottaa koteihin, miten ja milloin vanhemmat tavoittavat opettajan, miten vanhemmat viestivät toistensa kanssa jne.
 • Käy tutustumassa lapsesi luokkaan. Sovi asiasta etukäteen lapsesi opettajan kanssa. Voit myös tarjoutua opettajan avuksi luokkaan – samalla näet miten lapset tänä päivänä opiskelevat.
 • Tutustu luokan vanhempiin. Luokan vanhemmat tarjoavat luontevaa vertaistukea. On tärkeää, että vanhempana voi vaihtaa kokemuksia sellaisten vanhempien kanssa, joilla on samanikäisiä lapsia.

Miten osallistun koulun tasolla?

 • Mene mukaan vanhempainyhdistyksen toimintaan.
 • Vanhempainyhdistyksessä toimimalla koulu ja sen toimintatavat tulevat tutuiksi.
 • Kerro vanhempainyhdistykselle tai johtokunnalle kehittämistarpeista.

Miten osallistun kunnan tasolla?

 • Puolusta laadukkaita lasten peruspalveluja.Tee aloitteita ja ole yhteydessä kunnan virkamiehiin ja luottamushenkilöihin.
 • Äänestä kunnallisvaaleissa ehdokkaita, jotka puoltavat lapsiperheiden peruspalveluja.

Viimeksi muokattu 30.12.2020