Haku

Koulun säännöt

Meillä on viihtyisää ja turvallista työskennellä koulussa, kun noudatamme kaikki yhteisiä sääntöjä.

• Noudatamme peruskoulusta annettuja sääntöjä sekä opettajien ja koulun muun henkilökunnan antamia ohjeita ja määräyksiä.
• Tervehdimme koulun henkilökuntaa ja vieraita.
• Muistamme käyttää sanoja ”kiitos” ja ”anteeksi”.

• Olemme ajoissa paikallamme tarvittavat välineet mukanamme ja kotitehtävät tehtyinä.
• Seuraamme opetusta.
• Viittaamme, kun haluamme puheenvuoron.
• Annamme työrauhan kaikille.

• Vietämme välitunnit koulunalueella.
• Puhdistamme vaatteemme ennen kuin siirrymme välitunnilta sisälle.
• Laitamme ulkovaatteet ja kengät naulakoihin.
• Emme pidä päähinettä luokkatiloissa ja ruokalassa.
• Pukeudumme sään mukaan ja erityisesti muistamme talvella päähineen.

• Otamme muut huomioon leikeissä ja peleissä emmekä aiheuta vaaraa omalle tai muiden turvallisuudelle.
• Käytämme leikkivälineitä niin, että niistä ei aiheudu vaaraa.

• Osallistumme kouluruokailuun joka päivä.
• Pesemme kädet ennen ruokailua.
• Otamme vain sen verran ruokaa kuin syömme.
• Ruokailemme hyvien pöytätapojen mukaisesti.
• Syötyämme viemme astiat keräilypisteeseen ja ruuantähteet niille varattuun paikkaan.
• Emme käytä päähinettä tai puhelinta ruokalassa.

• Käytämme huolellisesti koulumme yhteistä omaisuutta. Olemme velvollisia korvaamaan tahallisesti tai törkeää huolimattomuutta aiheuttamamme vahingon koululle tai toiselle oppilaalle.
• Emme vahingoita kasveja.
• Pidämme sisätilat puhtaina.
• Roskat viemme roskakoriin.
• Lajittelemme roskat.
• Käytämme pyöräillessämme kypärää.

• Kännykät yms. tuomme kouluun omalla vastuulla ja säilytämme niitä repuissa
• Emme käytä kännyköitä yms. oppitunneilla ja ruokailussa ilman lupaa.
• Jos kännykän yms. laitteen käyttö häiritsee, voidaan se viedä kansliaan, josta oppilaan huoltaja voi noutaa laitteen.
• Kännykät on jätettävä pyydettäessä kännykkäparkkiin.

• Oppitunneilla ei saa syödä purukumia.
• Tupakointi ja nuuskaaminen on kielletty koulualueella ja sen läheisyydessä sekä muissakin koulun tilaisuuksissa.
• Tupakointivälineiden hallussapito on koulussa kielletty.
• Emme tuo kouluun alkoholia ja muita huumaavia aineita. Myös niiden vaikutuksen alaisena oleminen ja hallussapito koulun alueella on kielletty.

• Huoltajan on pyydettävä poissaololupa Wilman kautta ennakkoon muuhun kuin sairaudesta aiheutuvaan poissaoloon.
• Luokanopettajalta/luokanvalvojalta pyydetään lupa enintään 3 päivän poissaoloon ja sitä pidemmälle ajanjaksolle rehtorilta huoltajan anomuksesta.
• Sairastuneen oppilaan huoltaja on velvollinen ilmoittamaan poissaolosta heti luokanopettajalle/luokanvalvojalle.
• Poissaolosta annetaan selvitys luokanopettajalle/luokanvalvojalle ensi tilassa.
• Oppilaan sairastuttua kesken koulupäivän luokanopettaja/luokanvalvoja/terveydenhoitaja ottaa yhteyttä kotiin.

Viimeksi muokattu 17.8.2022