Haku

Opiskeluhuollon vuosikello

Vuosikelloon on kirjattu kuukausittain opiskeluhuoltoon liittyvät tavoitteet ja toteutuminen, yhteistyö kodin kanssa, yhteistyö eri toimijoiden kanssa sekä opiskelun ja koulunkäynnin tuki.

Lukuvuonna 2022-2023 toteutettavat

  • Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma
  • Koulupoissaolot –varhaisen puuttumisen malli
  • ART-tunnit mahdollisuuksien mukaan
  • Hyvinvointi –tunnit
  • Koulutyön kohtauttajat
  • Sairaalakouluhanke
  • Opiskeluhuollon valmiussuunnitelma

Elokuu

Opiskeluhuollon toteutuksen kirjaaminen työsuunnitelmaan

Lukion opiskelijoiden ryhmäyttäminen

9.-luokkien jatko-opintohakujen raportointi

Pikkueskareiden arviointi, kaksivuotinen kokeilu

7. lk ryhmäyttäminen

Syyskuu

Vanhempainilta

Pikkueskareiden vanhempainilta

Nivelpalaverit II-aste

HOJKS:ien ja oppimissuunnitelmien teko

Kuraattorin henkilökohtaiset tapaamiset 5. lk

Alkusammutusharjoitus 7. lk

Lukion lukiseula: jatko-ohjaus psykologille lukitesteihin 1. vsk

Lukiolaisten henkilökohtaiset opintosuunnitelmat

MOVE!-mittaukset 5. ja 8. lk

Lokakuu

4-varoitusten lähettäminen kotiin

Kaveritaitotunnit pikkueskareille: toimintaterapeutti ja päiväkodin väki

Kaveritaitotunnit 2. lk: kuraattori ja luokanopettaja

Hyvinvointitempaus 5.-9. lk

Eskareiden arviointi, kaksivuotinen kokeilu

Marraskuu

YO-kirjoitusten erityisjärjestelypyynnöt

Camera Obscura 7. lk

Ainutlaatuinen yhdessä 4. lk: kuraattori ja luokanopettaja

Selviytymistaidot 1. vsk: vapaa-aikapäälikkoä ja kuraattori

Joulukuu

Perheneuvolan hoitajan henkilökohtaiset tapaamiset 8. lk

Mielen hyvinvointi 7. lk: osana terveystiedon opetusta

Elämänhallintataidot 3. vsk: etsivä nuorisotyöntekijä

Tammikuu

Suuhygienistin vierailut

Mielen hyvinvointi 9. lk: osana terveystiedon opetusta

Tunnetaitotunnit eskareille: srk ja luokanopettaja

Mielen hyvinvointi 8. lk: osana terveystiedon opetusta

Helmikuu

Koulukypsyystestit: jatko-ohjaus psykologille

Maaliskuu

4-varoitusten lähettäminen kotiin

Sosiogrammit 3. lk: kuraattori

Empatiatunnit 3. lk: kuraattori ja luokanopettaja

Ryhmäjaot 7.-luokalle, erityisen tuen ryhmien muodostaminen

9.-luokkien jatko-opintohakujen varmistaminen

Abien jatko-opintohakujen tukeminen

Kouluterveyskysely 4.-5. lk

Huhtikuu

HOJKS:ien ja oppimissuunnitelmien päivitykset

Siirtopalaveri pikkueskarista eskariin

Siirtopalaveri eskarista 1. luokalle

YO-kirjoitusten erityisjärjestelypyynnöt

Sosiogrammi 1. lk: kuraattori

Kouluterveyskysely 8.-9. lk sekä 1.-2. vsk

Toukokuu

7.-luokkien siirtopalaveri

9.-luokkalaisten tiedonsiirtoluvat

Oppilashuoltotyön arviointi

Kesä- ja heinäkuu

9.-luokkalaisten koulutukseen pääsyn seuranta ja ohjaus: opo

Viimeksi muokattu 8.12.2022