Haku

Opiskeluhuollon vuosikello

Vuosikelloon on kirjattu kuukausittain opiskeluhuoltoon liittyvät tavoitteet ja toteutuminen, yhteistyö kodin kanssa, yhteistyö eri toimijoiden kanssa sekä opiskelun ja koulunkäynnin tuki.

Lukuvuonna 2023-2024 toteutettavat

  • Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma
  • Poissaoloihin puuttumisen porrasmalli
  • Puheeksi ottamisen porrasmalli
  • Hyvinvointi –tunnit
  • Nettikoulukohtauttaja
  • ART –tunnit
  • Cool kids –ohjelma
  • Konsultatiivinen sairaalaopetus -hanke
  • Pajatoiminta yhteistyössä koulun ja nuorten työpajan kanssa
  • Opiskeluhuollon valmiussuunnitelma

Elokuu

Opiskeluhuollon toteutuksen kirjaaminen työsuunnitelmaan

Lukion opiskelijoiden ryhmäyttäminen

9.-luokkien jatko-opintohakujen raportointi

7. lk ryhmäyttäminen

Peruskoulun vanhempainilta

Syyskuu

Nivelpalaverit II-aste

HOJKS:ien ja oppimissuunnitelmien teko

Kuraattorin tapaamiset 5. lk

Alkusammutusharjoitukset 7. lk

Lukion lukiseula: jatko-ohjaus psykologille lukitesteihin 1. vsk

Lukiolaisten henkilökohtaiset opintosuunnitelmat

Move! –mittaukset 5. ja 8. –lk

1. lk arviointi, kaksivuotinen kokeilu

Lokakuu

Kaveritaitotunnit 5-v. ryhmälle: päiväkodin väki

Kaveritunnit 2. lk: kuraattori

Eskareiden arviointi, kaksivuotinen kokeilu

Lukion vanhempainilta

Marraskuu

YO-kirjoitusten erityisjärjestelypyynnöt

Camera Obscura 7. lk

Ainutlaatuinen yhdessä 4. lk: kuraattori

Joulukuu

Mieliala –kysely 8. lk: kuraattori ja opinto-ohjaaja

Mielen hyvinvointi 7. lk: osana terveystiedon opetusta

Tammikuu

Suuhygienistin vierailut

Mielen hyvinvointi 9. lk: osana terveystiedon opetusta

Tunnetaitotunnit eskareille: srk ja luokanopettaja

Mielen hyvinvointi 8. lk: osana terveystiedon opetusta

Helmikuu

Koulukypsyystestit: jatko-ohjaus psykologille

Maaliskuu

Sosiogrammit 3. lk: kuraattori

Empatiatunnit 3. lk: kuraattori

Ryhmäjaot 7.-luokalle, erityisen tuen ryhmien muodostaminen

9.-luokkien jatko-opintohakujen varmistaminen

Abien jatko-opintohakujen tukeminen

Kouluterveyskysely 4.-5. lk

Huhtikuu

HOJKS:ien ja oppimissuunnitelmien päivitykset

Siirtopalaveri varhaiskasvatuksesta eskariin

Siirtopalaveri eskarista 1. luokalle

YO-kirjoitusten erityisjärjestelypyynnöt

Sosiogrammi 1. lk: kuraattori

Kouluterveyskysely 8.-9. lk sekä 1.-2. vsk

Toukokuu

7.-luokkien siirtopalaveri

9.-luokkalaisten tiedonsiirtoluvat

Oppilashuoltotyön arviointi

Kesä- ja heinäkuu

9.-luokkalaisten koulutukseen pääsyn seuranta ja ohjaus: opo

Viimeksi muokattu 10.4.2024