6 °C
Haku

Opiskeluhuollon vuosikello

Vuosikelloon on kirjattu kuukausittain opiskeluhuoltoon liittyvät tavoitteet ja toteutuminen, yhteistyö kodin kanssa, yhteistyö eri toimijoiden kanssa sekä opiskelun ja koulunkäynnin tuki.

Lukuvuonna 2021-2022 toteutettavat

  • Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma
  • Koulupoissaolot –varhaisen puuttumisen malli
  • ART-tunnit mahdollisuuksien mukaan
  • Mielen hyvinvointi –tunnit
  • Koulutyön kohtauttajat
  • Varhennettu esiopetus mukaan opiskeluhuoltoon
  • Sairaalakouluhanke
  • Opiskeluhuollon valmiussuunnitelma

Elokuu

Opiskeluhuollon toteutuksen kirjaaminen työsuunnitelmaan

Lukion opiskelijoiden ryhmäyttäminen

9.-luokkien jatko-opintohakujen raportointi

Syyskuu

Peruskoulun vanhempainilta

Pikkueskareiden vanhempainilta

7.-luokkien ryhmäyttäminen

Nivelpalaverit II-aste

HOJKS:n teko

Kuraattorin henkilökohtaiset tapaamiset 7. lk

Alkusammutusharjoitus 7. lk

Lukion lukiseula: jatko-ohjaus psykologille lukitesteihin 1. vsk

Lukiolaisten henkilökohtaiset opintosuunnitelmat

Lokakuu

4-varoitusten lähettäminen kotiin

Suuhygienisti: tupakkainfo 7. lk

MOVE!-mittaukset

Kaveritaitotunnit pikkueskareille: toimintaterapeutti ja päiväkodin väki

Kaveritaitotunnit 2. lk: kuraattori ja luokanopettaja

Marraskuu

Suuhygienisti: eskari

YO-kirjoitusten erityisjärjestelypyynnöt

Ainutlaatuinen yhdessä 4. lk: kuraattori ja luokanopettaja

Selviytymistaidot 1. vsk: kuraattori

Joulukuu

Perheneuvolan hoitajan henkilökohtaiset tapaamiset 8. lk

Mielen hyvinvointi 7. lk: osana terveystiedon opetusta

Tammikuu

HOJKS päivitykset

Suuhygienisti 2.-4. lk

Mielen hyvinvointi 9. lk: osana terveystiedon opetusta

Tunnetaitotunnit eskareille: toimintaterapeutti ja luokanopettaja

Ainutlaatuinen yhdessä 5. lk: kuraattori ja luokanopettaja

Mielen hyvinvointi 8. lk: osana terveystiedon opetusta

Elämänhallintataidot 3. vsk: etsivä nuorisotyöntekijä

Helmikuu

Sosiogrammit 6. lk: kuraattori

Koulukypsyystestit: jatko-ohjaus psykologille

Maaliskuu

4-varoitusten lähettäminen kotiin

Sosiogrammit 3. lk: kuraattori

Empatiatunnit 3. lk: kuraattori ja luokanopettaja

Ryhmäjaot 7.-luokalle, erityisen tuen ryhmien muodostaminen

Suuhygienisti 8. lk

9.-luokkien jatko-opintohakujen varmistaminen

Abien jatko-opintohakujen tukeminen

Huhtikuu

HOJKS päivitykset

Siirtopalaveri pikkueskarista eskariin

Siirtopalaveri päiväkodista eskariin

Siirtopalaveri eskarista 1. luokalle

Suuhygienisti 5. lk

YO-kirjoitusten erityisjärjestelypyynnöt

Sosiogrammi 1. lk

Toukokuu

7.-luokkien siirtopalaveri

9.-luokkalaisten tiedonsiirtoluvat

Oppilashuoltotyön arviointi

Kesä- ja heinäkuu

9.-luokkalaisten koulutukseen pääsyn seuranta ja ohjaus: opo

Viimeksi muokattu 3.11.2021