17 °C
Haku

Opiskeluhuollon vuosikello

Vuosikelloon on kirjattu kuukausittain opiskeluhuoltoon liittyvät tavoitteet ja toteutuminen, yhteistyö kodin kanssa, yhteistyö eri toimijoiden kanssa sekä opiskelun ja koulunkäynnin tuki.

Elokuu

Opiskeluhuollon toteutuksen kirjaaminen työsuunnitelmaan

Vanhempainilta

7.-luokkien siirtopalaveri

7.-luokkien ryhmäyttäminen

Lukion opiskelijoiden ryhmäyttäminen

Syyskuu

Nivelpalaverit II-aste

HOJKS:n teko

Kuraattorin henkilökohtaiset tapaamiset 7. lk

Pelasta-pelastu turvallisuuskasvatus

Lukion lukiseula: jatko-ohjaus psykologille lukitesteihin 1. vsk

Lokakuu

4-varoitusten lähettäminen kotiin

Suuhygienisti: tupakkainfo 7. lk

MOVE!-mittaukset

Marraskuu

Kuraattorin henkilökohtaiset tapaamiset lukion 1. vsk

Suuhygienisti: eskari

YO-kirjoitusten erityisjärjestelypyynnöt

Joulukuu

Perheneuvolan hoitajan henkilökohtaiset tapaamiset 8. lk

Tammikuu

HOJKS päivitykset

Suuhygienisti 2.-4. lk

9. lk ja 1. vsk elämänhallintataidot- tunnit:

perheneuvolan hoitaja ja etsivä nuorisotyöntekijä

Helmikuu

Sosiogrammit 6. lk

Koulukypsyystestit: jatko-ohjaus psykologille

Kuraattorin henkilökohtaiset tapaamiset 4. lk

Maaliskuu

4-varoitusten lähettäminen kotiin

Sosiogrammit 3. lk

Ryhmäjaot 7.-luokalle, erityisen tuen ryhmien muodostaminen

Suuhygienisti 8. lk

Huhtikuu

HOJKS päivitykset

Siirtopalaveri eskarista 1. luokalle

Suuhygienisti 5. lk

YO-kirjoitusten erityisjärjestelypyynnöt

Sosiogrammi 1. lk

Toukokuu

9-luokkalaisten tiedonsiirtoluvat

Oppilashuoltotyön arviointi

Kesä- ja heinäkuu

9-luokkalaisten koulutukseen pääsyn seuranta ja ohjaus/opo

Lukuvuonna 2020-21 toteutettavat

  • Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma
  • Koulupoissaolot –varhaisen puuttumisen malli
  • ART-tunnit mahdollisuuksien mukaan
  • eskarit ja 2.lk kaveritaitotunnit: kuraattori ja toimintaterapeutti
  • opiskeluhuollon valmiussuunnitelma
  • Laajat terveystarkastukset 1., 5.- ja 8.- luokan oppilaille

Viimeksi muokattu 11.1.2021