Haku

SKY – Sitouttavan kouluyhteistyön pilotti 2021-2023

Sivulla esitellään SKY - Sitouttavan kouluyhteistyön pilotti 2021-2023.

Koulukohtauttajat jalkautuivat oppilaiden sekä henkilökunnan kouluarkeen ja ovat valmiita kohtaamaan lapset ja nuoret

  • Koulukohtauttaja on osa koulun henkilökuntaa ja tekee moniammatillista yhteistyötä eri verkostojen kanssa.
  • Koulukohtauttaja on turvallinen aikuinen koulun arjessa, joka kuuntelee ja kohtaa nuoria, ennaltaehkäisee yksinäisyyttä ja kiusaamista, edistää hyvää luokkahenkeä ja yhteisöllisyyttä sekä pyrkii parantamaan kokonaisvaltaista hyvinvointia.
  • Koulukohtauttajan työn tavoitteita ovat oppilaan ohjaaminen tarkoitustenmukaisten palvelujen piiriin, koulun ja kodin yhteistyön edistäminen, lapsen ja nuoren tunne- ja vuorovaikutustaitojen, itsetunnon, oppimisen ja osallisuuden taitojen kehittymisen tukeminen.
  • Koulukohtauttaja toimii paikallisen yhteistyön lisäksi yhteistyössä valtakunnallisen SKY-sitouttava kouluyhteisötyö-pilottien kanssa.
  • Kehittämistyössä on mukana myös Kansallinen koulutuksen arviointikeskus Karvi tehden verkkokyselyarviointeja koko kouluyhteisössä toimijoille.
  • Koulukohtauttaja tutustuu luokkiin ja koulun oppilaisiin sekä rakentaa keskinäistä luottamusta koulun kaikkiin jäseniin.
  • Koulukohtauttajan tavoittaa parhaiten Wilman kautta.

SKY – sitouttavan kouluyhteisötyön -pilotti 2021-2023

Pilotin tarkoituksena on kehittää malleja, joilla sitoutetaan koulunkäyntiin ja kouluyhteisöön sekä vahvistetaan koulukulttuuria ja hyvinvointia kouluissa. Kohteena ovat 5.-9. -luokkien oppilaat sekä heidän kanssaan työskentelevä henkilökunta. Pilotteja on meneillään useita eri puolilla Suomea. Koillismaa-Kainuu alueelta pilottiin kuuluu seitsemän kuntaa Kuusamo, Taivalkoski, Posio, Sotkamo, Paltamo, Hyrynsalmi ja Ristijärvi. Pilotissa työskentelee kohtauttavan koulutyön koordinaattori ja 2 koulukohtauttajaa.

Posiolla Koulukohtauttaja Anttu Marjala on maanantai-päivisin. Toiminta on aloitettu kouluilla syysloman jälkeen, kun kohtauttaja on jalkautunut koululle. Koordinaattori on käynyt Posiolla säännöllisin välein palavereissa. Tärkeässä roolissa on vanhempien ja huoltajien yhteistyön kehittäminen.

Koulukohtauttajat osana kouluyhteisötyötä

Koulukohtauttajat aloittivat toimintansa Koillismaalla syksyllä 2021. Ensimmäinen lukuvuosi peruskouluissa on nyt takana ja ainakin vielä toiselle vuodelle toiminta jatkuu, sillä he ovat osana Sky-sitouttava kouluyhteisötyö-pilottihanketta, joka kestää keväälle 2023 asti. Kyseisen hankkeen tavoitteena on ennaltaehkäistä poissaoloja sekä lisätä kouluviihtyvyyttä.

Koulukohtauttajat ovat osa koulun henkilökuntaa ja he tekevät moniammatillista yhteistyötä eri verkostojen kanssa. Heidän tavoitteenaan on toimia helposti lähestyttävänä ja turvallisena aikuisena oppilaille koulun arjessa. He kuuntelevat ja kohtaavat nuoria sekä ennaltaehkäisevät yksinäisyyttä ja kiusaamista. Lisäksi he edistävät hyvää luokkahenkeä ja yhteisöllisyyttä sekä pyrkivät parantamaan kokonaisvaltaista hyvinvointia.

Koulukohtauttajat pitävät muun muassa erilaisia ryhmäytymis- ja teematunteja luokille. Teematuntien sisällöt räätälöidään luokkien tarpeiden mukaan ja ne voivat liittyä esimerkiksi kiusaamiseen tai tunnetaitoihin. Koulukohtauttajat järjestävät erilaisia tempauksia, kuten rastikiertelyä hyvinvointiin liittyen tai koko koulua koskevia teemapäiviä. He myös pitävät välituntitoimintaa ja kohtaavat nuoria hengailemalla heidän keskuudessaan.

Koulukohtauttajat ovat pilotoineet Kuusamossa Nilon koululla yhteisöllisyyttä tukevaa hyvinvoinnin vuosikelloa ”Nilo-lukkaria” ja Unelmienkoulu-mallia. Nilo-lukkarin työstämisen takana on ollut nuoret ja moniammatillinen työryhmä. Sitä on toteutettu kevään 2022 aikana. Vastaavaa on pilotoitu myös Taivalkosken ja Posion kunnissa. Jokaiselle kunnalle työstetään oma yksilökohtainen hyvinvoinnin vuosikello.

Koillismaan koulukohtauttajat toimivat kolmella eri paikkakunnalla, jotka ovat Kuusamo, Posio ja Taivalkoski. Heidän kohderyhmäänsä kuuluvat kaikki viidenneltä luokalta yhdeksänteen luokkaan asti olevat oppilaat. Koulukohtauttajat toteuttavat tiivistä yhteistyötä peruskoulun henkilökunnan sekä muiden ammattilaisten kanssa, jotka työskentelevät kohderyhmän nuorten parissa kouluilla tai sen ulkopuolella.

Linkki opetus- ja kulttuuriministeriön sivuille (sitouttava kouluyhteisötyö):

https://okm.fi/sitouttava-kouluyhteisotyo

Lisätietoja:

Marjala Anttu
Koulukohtauttaja
040 1869 187
anttu.marjala@kuusamo.fi
Kasvatus- ja sivistystoimi
Perusopetus

Virkkula Susan
Kohtauttavan koulutyön koordinaattori
040 1930 434
susan.virkkula@kuusamo.fi
Kasvatus- ja sivistystoimi
Perusopetus

Koulukohtauttajat somessa

Instagram: @anttu_kohtaa @susan_kohtaa
Facebook: Koulukohtauttajat Anttu Ja Susan (koordinaattorin päivityksiä)

Viimeksi muokattu 4.8.2022