9 °C
Haku

SKY – Sitouttavan kouluyhteistyön pilotti 2021-2023

Sivulla esitellään SKY - Sitouttavan kouluyhteistyön pilotti 2021-2023.

Koulukohtauttajat jalkautuivat oppilaiden sekä henkilökunnan kouluarkeen ja ovat valmiita kohtaamaan lapset ja nuoret

  • Koulukohtauttaja on osa koulun henkilökuntaa ja tekee moniammatillista yhteistyötä eri verkostojen kanssa.
  • Koulukohtauttaja on turvallinen aikuinen koulun arjessa, joka kuuntelee ja kohtaa nuoria, ennaltaehkäisee yksinäisyyttä ja kiusaamista, edistää hyvää luokkahenkeä ja yhteisöllisyyttä sekä pyrkii parantamaan kokonaisvaltaista hyvinvointia.
  • Koulukohtauttajan työn tavoitteita ovat oppilaan ohjaaminen tarkoitustenmukaisten palvelujen piiriin, koulun ja kodin yhteistyön edistäminen, lapsen ja nuoren tunne- ja vuorovaikutustaitojen, itsetunnon, oppimisen ja osallisuuden taitojen kehittymisen tukeminen.
  • Koulukohtauttaja toimii paikallisen yhteistyön lisäksi yhteistyössä valtakunnallisen SKY-sitouttava kouluyhteisötyö-pilottien kanssa.
  • Kehittämistyössä on mukana myös Kansallinen koulutuksen arviointikeskus Karvi tehden verkkokyselyarviointeja koko kouluyhteisössä toimijoille.
  • Koulukohtauttaja tutustuu luokkiin ja koulun oppilaisiin sekä rakentaa keskinäistä luottamusta koulun kaikkiin jäseniin.
  • Koulukohtauttajan tavoittaa parhaiten Wilman kautta.

SKY – sitouttavan kouluyhteisötyön -pilotti 2021-2023

Pilotin tarkoituksena on kehittää malleja, joilla sitoutetaan koulunkäyntiin ja kouluyhteisöön sekä vahvistetaan koulukulttuuria ja hyvinvointia kouluissa. Kohteena ovat 5.-9. -luokkien oppilaat sekä heidän kanssaan työskentelevä henkilökunta. Pilotteja on meneillään useita eri puolilla Suomea. Koillismaa-Kainuu alueelta pilottiin kuuluu seitsemän kuntaa Kuusamo, Taivalkoski, Posio, Sotkamo, Paltamo, Hyrynsalmi ja Ristijärvi. Pilotissa työskentelee kohtauttavan koulutyön koordinaattori ja 2 koulukohtauttajaa.

Posiolla Koulukohtauttaja Anttu Marjala on maanantai-päivisin. Toiminta on aloitettu kouluilla syysloman jälkeen, kun kohtauttaja on jalkautunut koululle. Koordinaattori on käynyt Posiolla säännöllisin välein palavereissa. Tärkeässä roolissa on vanhempien ja huoltajien yhteistyön kehittäminen.

Lisätietoja:

Marjala Anttu
Koulukohtauttaja
040 1869 187
anttu.marjala@kuusamo.fi
Kasvatus- ja sivistystoimi
Perusopetus

Virkkula Susan
Kohtauttavan koulutyön koordinaattori
040 1930 434
susan.virkkula@kuusamo.fi
Kasvatus- ja sivistystoimi
Perusopetus

Koulukohtauttajat somessa

Instagram: @anttu_kohtaa @susan_kohtaa
Facebook: Koulukohtauttajat Anttu Ja Susan (koordinaattorin päivityksiä)

Viimeksi muokattu 23.11.2021