Haku

Kunnanhallituksen ma 25.4. kokouksen päätöksiä

Kunnanhallituksen ma 25.4. kokouspöytäkirja on luettavissa osoitteessa http://posio.tweb.fi/ktwebscr/pk_kokl_tweb.htm

Poimintoja pöytäkirjasta:

  • Posion kuntaan on tullut yhteydenottoja äkillisesti ja ennakoimattomasti nousseiden polttoaineen hintojen vuoksi. Kunnanhallitus päätti, että kunta ei maksa hinnankorotusehdotusten mukaisia korvauksia kuljetusyrittäjille vaan edellyttää, että valtio suuntaa kuljetusyrittäjille välittömiä tukitoimia. Sopimusliikenteen 10 prosentin hinnantarkistus ajalle 1.2.-4.6.2022 olisi tarkoittanut noin 22 000 euron lisäkustannusta.Asiasta käydyn keskustelun kuluessa Ari Takapuro, Marja Tuomivaara, Elina Ruokamo, Milla Saarela ja Antti Hämeenniemi ilmoittivat kannattavansa esittelijän esitystä, jossa korvauksia ei makseta. Paavo Mursu esitti, että kuljetusyrittäjille maksetaan kevätkaudelle 10 prosentin korotus. Paavo Mursun esitystä ei kannatettu ja hän jätti päätöksestä eriävän mielipiteen.
  • Lapin hyvinvointialueen ja kuntien neuvottelukuntaan nimettiin varsinaiseksi jäseneksi Tiina Alasirniö ja varajäseneksi Elina Ruokamo.
  • Kunnanhallitus päätti sitoutua hankkeeseen, jonka tuotoksena luodaan suunnitelma ikäihmisten asumiseen Lapin hyvinvointialueelle sekä kuntiin. Hankkeessa tehdään selvitystyö ikäihmisten asumisen nykytilasta Lapin kunnissa, prosessikuvausehdotus hyvinvointialueen ja kuntien välisestä yhteistyöstä ikääntyvien asumisen suunnittelussa sekä hyvinvointialueen yleisopas ikääntyvien asumisen mahdollisuuksista.
  • Kunnanhallitus merkitsi tiedoksi aloitteen sähköautojen pikalatureiden saamisen edistämisestä Posion kunnan alueelle ja siirsi sen käsittelyn toimintaympäristö- ja elinkeinopalveluille.
  • Posion kunta sitoutuu osallistumaan osatoteuttajana Naturpoliksen alkutuotannon tiedonvälityshankkeeseen, jos hanke saa rahoituksen. Posion kunnan tehtävä hankkeen osatoteuttajana on välittää hankkeessa tuotettua tietoa kunnan omissa kanavissa ja osallistua hankkeen tilaisuuksien käytännön järjestelyihin Posiolla.

Viimeksi muokattu 26.4.2022