Haku

Kunnanhallituksen päätöksiä 16.1.2023

Posion kunnanhallitus kokoontui maanantaina 16.1.2023 ja päätti muun muassa seuraavista asioista:

  • Kunnanhallitus merkitsi tiedoksi Kirintövaaran asemakaavan esiselvityksen. Posion kunta suunnittelee Kirintövaaran asemakaavan muutosta, jossa osa lomatonteista muutettaisiin vakituisen asumisen käyttöön. Tätä varten selvitettiin, ketkä lomarakennusten omistajat olisivat halukkaita osallistumaan tontin käyttötarkoituksen muutokseen ja mitkä alueen tonteista soveltuisivat parhaiten vakituiseen asumiseen.

    Selvityksessä lähetettiin 65 kyselyä, joihin saatiin 34 vastausta. Näistä vastauksista kaikki olivat halukkaita muuttamaan tontin käyttötarkoituksen vakituiseen asumiseen. Esiselvityksen perusteella asemakaavamuutokselle on hyvät lähtökohdat, sillä suurin osa rakennuksista on muutettavissa vakituiseen asumiseen soveltuviksi kohtuullisilla muutos- ja parannustöillä.
  • Kunnanhallitus valitsi hallinto- ja HR-johtajan viran haastatteluun Hannele Heinosen, Marko Hoikkaniemen, Anna Pyttysen, Mervi Pääkön ja Veera Riskilän.
  • Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että Jakkarasaaren hinnoittelua jatketaan toistaiseksi siten, että tonttien hinta on 10 000 €/kpl. Lisäksi kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että Jakkarasaaren tontteihin ei lisätä rakentamisvelvoitetta.
  • Kunnanhallitus asetti eduskuntavaalien 2023 vaalilautakunnan ja vaalitoimikunnan.
  • Kunnanhallitus hyväksyi Posion kunnan viestintäsuunnitelman vuodelle 2023.

Lue koko pöytäkirja: https://posio.tweb.fi/ktwebscr/pk_asil_tweb.htm?bid=2231

Viimeksi muokattu 17.1.2023