Haku

Kunnanhallituksen päätöksiä 11.10.

Kunnanhallituksen maanantain 11.10.2021 pöytäkirja on julkaistu osoitteessa http://posio.tweb.fi/ktwebscr/pk_kokl_tweb.htm.

Poimintoja pöytäkirjasta:

  • Elinkeinopäällikön virkaan liittyen kunnanhallitus päätti yksimielisesti kutsua haastatteluun Pauli Harjun, Sirkku Kiannon, Tiina Martinkaupin, Kristiina Palosaaren ja Trifon Suopelan.
  • Posion kunnanhallitus vie adressin ja Patoniementien kunnostamiseen liittyvän tarpeen Lapin ELY-keskuksen kanssa käytävään neuvotteluun tieasioista loppuvuodesta 2021.Lisäksi kunta on kertonut Väylävirastolle 13.9.2021 annetussa lausunnossaan Patoniementien kunnostustarpeesta.
  • Varmistaakseen matkailutoimialan kehittymisen Posion kunta varaa matkailumarkkinointiin 47 000 euron ostopalvelunmäärärahavarauksen vuosille 2022-2023.
  • Kunnanhallitus nimesi Posion kunnan edustajat hyvinvointialueen valmisteluun perustettaviin verkostoihin.

Viimeksi muokattu 12.10.2021