-3 °C
Haku

Kysely esimiestyöstä

Kysely Posion kunnan työntekijöille esimiestyöstä

Esimies-kyselyyn kuuluvat alla olevat väittämät ja kysymykset. Väittämäryhmän 2 väittämien tavoitteena on herätellä vastaajaa huomaamaan myös se, miten hän voi omalla toiminnallaan vaikuttaa ja luoda edellytyksiä esimiehen toiminnalle. Kohteena on siis esimies−työntekijä-suhde. On mahdollista ohjeistaa kysely siten, että näihin väittämiin ei velvoiteta ketään vastaamaan, vaan ohjeistetaan itsekseen pohtimaan näitä ja tekemään itsearviointi ilman, että lähettää vastauksia esimiehelle. Sopikaa tästä yhdessä. Voit muokata väittämiä ja kysymyksiä. Muista kyselyistä esimerkiksi Yksilö- ja Yhteisö-kyselyistä voit katsoa ideoita uusien kysymystyyppien luomiseksi.

Vaihe 1 / 3

  • Seuraavassa esitetään esimiehesi toimintaan liittyviä väittämiä. Ole hyvä ja arvioi, miten hyvin ne kuvaavat esimiehesi toimintaa.

Viimeksi muokattu 9.3.2021