Haku

Lapin tuulivoimaselvitys 2022 -hanke järjestää kaikille lappilaisille avoimen webinaarin torstaina 2. kesäkuuta kello 17–19

Lapin tuulivoimaselvityksessä halutaan kuulla lappilaisten ihmisten käsityksiä tuulivoimarakentamiselle soveltuvista alueista Lapissa, pois lukien saamelaisten kotiseutualueet. Lisäksi konsultin avulla kesän ja syksyn 2022 aikana kartoitetaan, mitkä alueet Lapissa voisivat lähtökohtaisesti soveltua tuulivoimarakentamiseen. Selvityksellä autetaan kuntia ajankohtaisessa tuulivoimakeskustelussa ja kootaan yhdelle kartalle sosiaalisesti hyväksyttävät tuulipotentiaaliset alueet Lapissa.

Hyppää linjoille kuulemaan ja keskustelemaan!

Avoin webinaari Lapin tuulivoimatulevaisuudesta toteutetaan sähköisesti Teams-alustalla torstaina 2. kesäkuuta kello 17–­19­. Tämä tilaisuus on tarkoitettu erityisesti Lapin maakunnan asukkaille sekä alueella toimivien järjestöjen ja yhteisöjen edustajille.

Webinaarin vetää projektipäällikkö ja osallisuuden asiantuntija Mikko Kellokumpu Lapin liitolta. Keskustelua alustaa FCG:n konsultti Jan Tvrdy, jonka jälkeen aiheesta käydään vapaamuotoista keskustelua. Tilaisuuteen voi lähettää myös ennakkokysymyksiä konsultille tai yhdessä keskusteltavaksi. Keskusteluissa esille tuodut asiat kirjataan ylös ja otetaan huomioon tuulivoimaselvityksessä.

Liity tilaisuuteen tästä Teams-linkistä. Tilaisuuteen ei ole ennakkoilmoittautumista. Myös media voi lähettää ennakkokysymyksiä tai haastattelupyyntöjä hankkeen projektipäällikölle: mikko.kellokumpu@lapinliitto.fi

Lisätietoa:

Lisätietoja saa ja ennakkokysymyksiä vastaanottaa projektipäällikkö ja osallisuuden asiantuntija Mikko Kellokumpu Lapin liitolla sähköpostilla mikko.kellokumpu@lapinliitto.fi tai puhelimella 040 489 0738.

PS. Lapin liiton koordinoiman Lapin tuulivoimaselvitys 2022 -hankkeen puitteissa tehdään myös kunta-/seutukuntakohtaisia tilaisuuksia, käydään tiivistä keskustelua paliskuntien kanssa ja kuullaan muita sidosryhmiä touko-syyskuun välisenä aikana. Selvitys on valmis vuoden 2022 lopussa. Lisätietoa:  https://www.lapinliitto.fi/aluesuunnittelu/lapin-tuulivoimaselvitys-2022-hanke/

Viimeksi muokattu 20.5.2022