Haku

Mourusalmen kalasataman kehittäminen


Hankkeessa kehitetään Mourusalmen kalasatamaa hankkimalla laitteistot kalankäsittelyyn, pakastamiseen ja pakkassäilytykseen.

Kalankäsittelylaitteet lisäisivät kalasta saatavaa arvoa, ja lisäarvo jäisi alueelle. Myös kalatalouden kasvua uhkaa kalastajien ikääntyminen ja väheneminen, joten parempi varustelu ja koneistus kalasatamassa mahdollistaa toiminnan jatkumisen vähemmällä väellä. Suomen kalatuotteiden negatiivistä kauppatasetta voidaan korjata parantamalla kalasatamia, jotka ovat tärkeitä kotimaisen kalan markkinoille saamisessa.

Hankkeen tavoitteena on saaliin käytettävyyden paraneminen. Kehittämällä Mourusalmen kalasatamaa, kustannuksia ja päästöjä lisäävät kuljetukset Kuusamoon jäävät pois. Tuloksena kaupallisten kalastajien toimeentulo paranee ja kalastus Posiolla on mahdollista jatkua tulevaisuudessakin. 

Hankeaika: 1.5.2019 – 31.12.2020

Kokonaisbudjetti: 48 548,00€

Kainuun ja koillismaan kalaleaderin myöntämä Euroopan meri- ja kalatalousrahaston (EMKR)  osuus on 80%

Kunnan omarahoitusosuus on 20%

Viimeksi muokattu 15.12.2020