Haku

Posion kunnan osaamiskampuksen organisaatiouudistus tullut voimaan 1.8.2022 – muiden osastojen uudistus jatkuu loppuvuoden

Posion kunnan osaamiskampuksen henkilöstöjärjestelyt ovat uudistuneet 1.8.2022 alkaen kunnan organisaatiouudistuksen myötä. Uudistuksen myötä vahvistetaan osaamiskampuksen organisaatiota, joka tukee Posion kuntastrategian tavoitetta olla Perheiden Posio.

 1. Osaamiskampuksen virka- ja tehtävänimikemuutokset tai uudet tehtävät:
 • Hyvinvointipalvelujen palvelujohtajan virkanimike on muuttunut hyvinvointijohtajan viraksi, Juha Peteri on aloittanut virassa 17.8.2022
 • Peruskoulun ja lukion rehtorin virkanimike on muuttunut johtavan rehtorin viraksi, jota hoitaa Salla-Maarit Toivanen
 • Peruskoulun apulaisrehtorin tehtävät on sisällytetty peruskoulun luokanopettajan virkaan, jota hoitaa Ella Pätsi 
 • Lukion apulaisrehtorin tehtävät on sisällytetty lukion matemaattisten aineiden opettajan virkaan, jota hoitaa Sanna Soudunsaari
 • Tähtiopettajan eli sijaisopettajan määräaikaista virkaa (1.8.2022-31.7.2024) hoitaa luokanopettaja Saara Soudunsaari
 • Kansalaisopiston rehtorin virkanimike on muuttunut kehittämispäällikön viraksi, jota hoitaa Hannele Heinonen
 1. Johtamisvastuut
 • Hyvinvointijohtajan suoria alaisia ovat johtava rehtori, vapaa-aikasihteeri, kirjasto- ja kulttuuritoimen johtaja
 • Johtavan rehtorin suoria alaisia ovat apulaisrehtorit, kehittämispäällikkö ja varhaiskasvatuksen vastaava

Loppuvuoden organisaatiouudistuksen 3. vaihe koskee seuraavia osastoja:

 • toimintaympäristöpalvelut
 • keskushallinto (kunnanhallituksen alainen toiminta)
 • hyvinvointipalveluista kirjasto, kulttuuritoimi, varhaiskasvatus ja vapaa-aikatoimi

Viimeksi muokattu 6.9.2022